เขียน sql order by 2 ชุด

เกี่ยวกับ ปัญหาการใช้งาน การติดตั้ง ฐานข้อมูล MySql Oracle MSSQL ect...
การเขียน คำสั่ง SQL เพื่อดึกข้อมูล บอร์ดนี้ควรระบุโครงสร้างตารางของท่านในคำถามด้วยนะ

Moderator: mindphp

offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

เขียน sql order by 2 ชุด

Post by offing »

เขียน sql order by 2 ชุดเป็น array แล้ว buill ออกมามันไม่กระจายให้ขอคำแนะนำหน่อยคับ

Code: Select all

   $sql_ary = array(
	'SELECT'	=> 't.topic_id',
	'FROM'		=> array(
		TOPICS_TABLE => 't',
	),
	'WHERE'		=> "$sql_where
		AND t.topic_type IN (" . POST_NORMAL . ', ' . POST_STICKY . ")
		$sql_approved
		$sql_limit_time",
	'ORDER_BY'	=> array('t.topic_type ' . ((!$store_reverse) ? 'DESC' : 'ASC') ,'t.topic_id ' . 'DESC' ,) 
);
$sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
print_r($sql);
output
SELECT t.topic_id FROM (phpbb_topics t) WHERE t.forum_id = 2 AND t.topic_type IN (0, 1) AND 1 = 1 ORDER BY Array
offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

Re: เขียน sql order by 2 ชุด

Post by offing »

order_by เขียนเป็น array ไม่ได้เขียนแบบ string แทน
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “SQL - Database”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests