บัญชีประเภทสินทรัพย์

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

เกี่ยวกับบัญชี

บัญชีประเภทสินทรัพย์

Post by เกี่ยวกับบัญชี »

บัญชีประเภทสนทรัพย์คืออะไรคะ
wanida mutujid
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 165
Joined: 03/03/2015 9:42 am

Re: บัญชีประเภทสินทรัพย์

Post by wanida mutujid »

การบัญชี หมายถึง กระบวนการจัดการในส่วนของบันทึกรายการทางการค้า ได้แก่ การเขียนบันทึกรายการทางการค้า การจำแนกแยกประเภทหมวดหมู่ทางการค้า การสรุปผลการดำเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปลความหมายข้อมูลของนักบัญชี
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests