ช่วยหน่อยครับ phpmailer เมล์ไม่เข้า outlook ของบริษัท

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Kun Chakun
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 15/03/2017 5:26 pm

ช่วยหน่อยครับ phpmailer เมล์ไม่เข้า outlook ของบริษัท

Post by Kun Chakun »

เมล์มันไม่เข้า outlook อะครับ แต่ถ้าเปิดในเว็บจะเข้าครับแต่ไม่เข้า inbox มันไปอยู่ในถังขยะครับ

ส่วนค่าของ smtp บริษัท ผมไปดูเครื่องของคนที่ config ด้วย outlook

pop = pop-mail.outlook.com
smtp = smtp-mail.outlook.com

server ขาออก smtp 587 ผมลองเอาค่าพวกนี้ไปใส่ก็ยังส่งไม่ได้เลยครับ

<?php

include("PHPMailer/class.phpmailer.php");
include("PHPMailer/class.smtp.php");
$mail = new PHPMailer;

$mail->CharSet = "utf-8";
$mail->SMTPSecure ='sftp';
$mail->Host ="mail.siamnavakam.com";
$mail->Port = 25;
$mail->SMTPAuth = true;

$mail->Username ='sales1@siamnavakam.com';
$mail->Password = 'xxxxxxx';
$mail->SetFrom('***@***.com');
$mail->FromName = $title;

$mail->Subject = $subject;


$mail->Body ="Name :" .$title." <hr> <br> Subject :" .$subject. " <hr> <br> Email : " .$tel." <hr> <br> Detail : " .$detail; // Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh???
$mail->AltBody ="Name : " .$title." <hr> <br> Subject : " .$subject. " <hr> <br> Email : " .$tel." <hr> <br> Detail : " .$detail; // Huh?Huh?Huh?Huh?Huh?Huh???

$mail->AddAddress( 'sales1@siamnavakam.com');


if (empty($_POST["title"]) && empty($_POST["txt_subj"]) && empty($_POST["txt_tel"]) && empty($_POST["area_detail"]) )

{
echo "";
}
else
{
if (!$mail->Send()) {
echo "";
}
else
{
echo "<script> alert(' SEND E-mail '); window.location = 'sent.php'; </script>"; //?Huh?Huh?Huh? mailFrom.html
}
}
?>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests