โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

พูดคุย phpBB3, SMF ปัญหา การติดตั้ง ปัญหา การลง Mod การแก้ไข หน้าตาบอร์ด การใช้งาน Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5 ,3.x และเร็วๆนี้ Joomla จะออกเวอร์ชั่น 4.0 การใช้งาน wordpress และ CMS อื่นๆ
การตั้งคำถาม ควรระบุรุ่นที่ใช้ ในการตั้งคำตามด้วย นะ เช่น SMF 1.1.4 หรือ SMF2.0 Joomla 1.0 joomla 3.8 และ รายละเอียดของ server OS , php เวอร์ชั่นไหน ฐานข้อมูลอะไร

Moderator: mindphp

Forum rules
คำถามหมวดนี้ ควรระบุ รายละเอียดของ Server OS, เวอร์ชั่น ของ PHP, CMS ที่ท่านใช้
รวมถึง Hosting หรือ Control Panel Hosting
khwan21
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2013 10:57 am

โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

Post by khwan21 »

โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

รบกวนช่วยดูให้ผมนิดนะครับ

คือว่า โคทอันแรก เป็น โคทแจ้งการชำระเงินที่ใส่ในเว็ปแล้วขึ้นตามที่ต้องการแล้ว ที่นี้

ผมจะทำยังไงให้ พอเรา กรอกข้อมูลเสร็จ มันจะส่งเข้าเมล์ ตามที่เราต้องการหรอครับผม

Code: Select all

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<style type="text/css">

<!--

.style1 {font-size: 14px}

.style2 {font-size: 16px}

-->

</style>

</head><body>

 <span class="style2">Created By <a href="http://www.net-lifestyle.com" target="_blank">Net-LifeStyle.com</a>
 <br>แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน แจ้งการชำระเงินค่าสินค้าของท่านที่นี่ครับ

 </span>

 <form name="form1" method="post" action="send_payment.php">

 <table width="661" border="0">

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td width="270"><span class="style1">หมายเลขคำสั่งซื้อ</span></td>

   <td width="375"><span class="style1">

    <input name="id" type="text" id="id" size="30" maxlength="5">

   *ป้อนตัวเลขเท่านั้น</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">ชื่อ-นามสกุล</span></td>

   <td><span class="style1">

    <input name="name" type="text" id="name" size="30">

   *</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">Email</span></td>

   <td><span class="style1">

    <input name="email" type="text" id="email" size="30">

   *</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">จำนวนเงิน</span></td>

   <td><span class="style1">

    <input name="money1" type="text" id="money1" size="12" maxlength="5">

.   

 <input name="money2" type="text" id="money2" size="11" maxlength="2">

 *ป้อนตัวเลขเท่านั้น</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">โอนจากธนาคาร/เพื่อเข้าธนาคาร</span></td>

   <td><span class="style1">

    <input name="bank" type="text" id="bank" size="30">

   *</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">สาขา ถ้าโอน ATM ใส่ที่ตั้งของตู้</span></td>

   <td><span class="style1">

    <input name="branch" type="text" id="branch" size="30">

   *</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td><span class="style1">วันที่ / เวลา </span></td>

   <td><span class="style1">

    <select name="date1" id="date1">

     <option value="1">1</option>

     <option value="2">2</option>

     <option value="3">3</option>

     <option value="4">4</option>

     <option value="5">5</option>

     <option value="6">6</option>

     <option value="7">7</option>

     <option value="8">8</option>

     <option value="9">9</option>

     <option value="10">10</option>

     <option value="11">11</option>

     <option value="12">12</option>

     <option value="13">13</option>

     <option value="14">14</option>

     <option value="15">15</option>

     <option value="16">16</option>

     <option value="17">17</option>

     <option value="18">18</option>

     <option value="19">19</option>

     <option value="20">20</option>

     <option value="21">21</option>

     <option value="22">22</option>

     <option value="23">23</option>

     <option value="24">24</option>

     <option value="25">25</option>

     <option value="26">26</option>

     <option value="27">27</option>

     <option value="28">28</option>

     <option value="29">29</option>

     <option value="30">30</option>

     <option value="31">31</option>

    </select>

    <select name="month" id="month">

     <option value="มกราคม">มกราคม</option>

     <option value="กุมภาพันธ์">กุมภาพันธ์</option>

     <option value="มีนาคม">มีนาคม</option>

     <option value="เมษายน">เมษายน</option>

     <option value="พฤษภาคม">พฤษภาคม</option>

     <option value="มิถุนายน">มิถุนายน</option>

     <option value="กรกฏาคม">กรกฏาคม</option>

     <option value="สิงหาคม">สิงหาคม</option>

     <option value="กันยายน">กันยายน</option>

     <option value="ตุลาคม">ตุลาคม</option>

     <option value="พฤศจิกายน">พฤศจิกายน</option>

     <option value="ธันวาคม">ธันวาคม</option>

    </select>

    <select name="year" id="year">

     <option value="2550">2550</option>

     <option value="2551">2551</option>

     <option value="2552">2552</option>

     <option value="2553">2553</option>

     <option value="2554">2554</option>

     <option value="2555">2555</option>

    </select>

    <input name="hour" type="text" id="hour" size="5" maxlength="2">   

    :

    <input name="minute" type="text" id="minute" size="5" maxlength="2">

นาที   *</span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFDD">

   <td align="left" valign="top"><span class="style1">หมายเหตุ</span></td>

   <td><span class="style1">

    <textarea name="comment" cols="43" rows="6" id="comment"></textarea>

   </span></td>

  </tr>

  <tr bgcolor="#FFFFFF">

   <td bgcolor="#FFFFDD">&nbsp;</td>

   <td bgcolor="#FFFFDD"><input type="submit" name="Submit" value="ส่งข้อมูล"></td>

  </tr>

 </table>

</form>

</body>

</html>


โคทอันนี้ เขาบอกว่า แล้วCopy Code นี้ไปใส่ใน /public_html/ ตั้งชื่อไฟล์ว่า "send_payment.php"

ผมต้องก็อปไว้ส่วนไหนหรอครับ หรือว่า ว่างไว้ในโฟเดอร์ public_html เชยๆหรอครับ

แล้ว จากโค้ทข้างล่างนี้ ผมจะทำยังไงได้บ้าง ที่พอเรากรอกข้อมูลเสรจ จะทำให้ส่งเข้าเมล์เรา

แก้ตรงไหน ยังไงหรอครับ ผมลองแก้เปลี่ยน EMAIL เป็นของผมแล้วก็ยังไม่ส่งมา ่อะครับ

รบกวนด้วยนะครับ

ขอบคุณครับ

Code: Select all

<html>

<head>

<title>Untitled Document</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

<style type="text/css">

<!--

.style1 {font-size: 14px}

-->

</style>

</head><body>

<span class="style1">

<?

$id=$_POST[id];

$name=$_POST[name];

$email=$_POST[email];

$money1=$_POST[money1];

$money2=$_POST[money2];

$money=$money1.".".$money2;

$bank=$_POST[bank];

$branch=$_POST[branch];

$date=$_POST[date1];

$month=$_POST[month];

$year=$_POST[year];

$hour=$_POST[hour];

$minute=$_POST[minute];

$comment=$_POST[comment];

//----------------------ตรงสอบช่องว่างและตัวเลข--------------------------------------//

if($id=='' or $name=='' or $email=='' or $money=='' or $branch=='' or $date=='' or $month=='' or $year=='' or $hour=='' or $minute=='' ){

echo"กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง";

exit();

}

if(!preg_match("/[0-9]/", $id)){

echo"กรุณาป้อน หมายเลขคำสั่งซื้อเป็นตัวเลขเท่านั้น";

exit();

}

if(!preg_match("/[0-9]/", $money1)){

echo"กรุณาป้อน จำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น";

exit();

}

if(!preg_match("/[0-9]/", $money2)){

echo"กรุณาป้อน จำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น";

exit();

}

//---------------------send emailing---------------------------------------//

$to="PM.com";

$subject="แจ้งการชำระเงินค่าสินค้า";

$from="$email";

$messages="

<html>

<head><title>แจ้งการชำระเงินค่าสินค้า</title></head>

<body>

<table bgcolor='#ffffcc'>

<tr><td><b>หมายเลขคำสั่งซื้อ:</b></td><td>$id</td></tr>

<tr><td><b>ชื่อ-นามสกุล :</b></td><td>$name</td></tr>

<tr><td><b>Email :</b></td><td>$email</td></tr>

<tr><td><b>จำนวนเงิน:</b></td><td>$money</td></tr>

<tr><td><b>โอนจากธนาคาร :</b></td><td>$bank</td></tr>

<tr><td><b>สาขา :</b></td><td>$branch</td></tr>

<tr><td><b>วันที่/เวลา :</b> </td><td>$date $month $year เวลา $hour : $minute</td></tr>

<tr><td><b>หมายเหตุ :</b></td><td>$comment</td></tr>

</table>

</body>

</html>

";

$header="MIME-Version: 1.0\r\n";

$header.="Content-type: text/html; charset=window-874\r\n";

$header.="From:".$from;

if(mail($to,$subject,$messages,$header)){

	echo"<h2><font size='3'>ขอขอบพระคุณอย่างสูง ทางเราจะรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุด<br><br><a href='http://www.thaidvd4u.com/shop'>กลับสู่หน้าหลัก</font></a></h2>";

}else{

	echo"<h2>Error : ระบบไม่สามารถทำการส่งอีเมลได้</h2>";

}

?> 

</span>

</body>

</html>


gain9999
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 26
Joined: 07/08/2012 4:53 pm

Re: โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

Post by gain9999 »

ลองรันดูแล้วโค้ตไม่มีปัญหาที่โค้ตนะครับ ไฟล์ send_payment.php จำเป็นจะต้องวางไว้ในโฟเดอร์หรือที่เดียวกับ ไฟล์โค้ตอันแรกครับ ไฟล์อันแรกจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ ส่วนอีเมลที่ต้องการจะส่งไปให้แก้ตรงนี้นะครับ

//---------------------send emailing---------------------------------------//

$to="อีเมล@abc.com";

khwan21
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2013 10:57 am

Re: โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

Post by khwan21 »

ขอบคุณครับ ผมใช้ joomal

แล้วผมจะวางไว้ตรงไหนหรอครับ หาที่ วางไม่เจอ ><"

ไฟล์อันแรก ผมเขียนแบบ สร้าง Content ใหม่สำหร้บแจ้งชำระเงิน แล้วสร้างเมนูใหม่ให้เข้าหน้านี้

อ่ะครับผม

gain9999
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 26
Joined: 07/08/2012 4:53 pm

Re: โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

Post by gain9999 »

รู้สึกว่า content ของ joomla จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับ ไม่ได้เป็นไฟล์ ยังงั้นก็เซฟไฟล์ send_payment.php ไว้ที่ โฟเดอร์ public_html เลยครับ แล้วแก้โค้ตในส่วนของ content ตามนี้

จาก

Code: Select all

<form name="form1" method="post" action="send_payment.php">
แก้เป็น

Code: Select all

<form name="form1" method="post" action="http://www.ที่อยู่เว็บ.com/send_payment.php">

khwan21
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 03/02/2013 10:57 am

Re: โค้ทแจ้งการชำระเงิน แต่ไม่ยอมส่งเข้า EMAIL

Post by khwan21 »

โอ้โห ขอบคุณ พี่ มากๆๆ เลยครับ ได้แล้ว ครับผม

ขอบคุณพี่ อีกครั้งนะครับ ^_^

EMAIL ส่งมาแล้วครับพี่ ขอบคุณพี่มากๆเลย

แต่ มันไม่เป็น ภาษาไทยอ่ะครับ เป็น ภาษา อะไรก็ไม่รู้

รบกวนพี่ช่วยดูให้น่อยนะครับ

ขอบคุุณครับ

อันนี้ คือ Code ใน content ของ joomla ที่ผมใส่ไว้อ่ะครับ กำลัง งง อยู่ว่า ชื่อหัวข้อ

เป็นภาษาไทย แต่ ที่แจ้ง ดันเป็น ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับ

Code: Select all

<h1 style="padding: 8px; text-align: left;"><span class="style2"><span class="caption">แจ้งการชำระเงินค่าสินค้าของท่านที่นี่ค่ะ</span></span></h1>
<p> </p>
<form action="http://www.ladyfattyshop.com/jv/send_payment.php" method="post" name="form1">
<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="660" border="0">
<tbody>
<tr bgcolor="">
<td style="text-align: left;" width="270"><span class="style1">หมายเลขคำสั่งซื้อ</span></td>
<td width="375"><span class="style1"> <input id="id" type="text" name="id" size="30" maxlength="8" /> *</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">ชื่อ-นามสกุล</span></td>
<td><span class="style1"> <input id="name" type="text" name="name" size="30" /> *</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">Email</span></td>
<td><span class="style1"> <input id="email" type="text" name="email" size="30" /> *</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">จำนวนเงิน</span></td>
<td><span class="style1"> <input id="money1" type="text" name="money1" size="12" maxlength="5" /> . <input id="money2" type="text" name="money2" size="11" maxlength="2" /> * ป้อนตัวเลขเท่านั้น</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">โอนจากธนาคาร/เพื่อเข้าธนาคาร</span></td>
<td><span class="style1"> <input id="bank" type="text" name="bank" size="30" /> *</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">สาขา ถ้าโอน ATM ใส่ที่ตั้งของตู้</span></td>
<td><span class="style1"> <input id="branch" type="text" name="branch" size="30" /> *</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td><span class="style1">วันที่ / เวลา </span></td>
<td><span class="style1"><select id="date1" name="date1">
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select><select id="month" name="month">
<option value="มกราคม">มกราคม</option>
<option value="กุมภาพันธ์">กุมภาพันธ์</option>
<option value="มีนาคม">มีนาคม</option>
<option value="เมษายน">เมษายน</option>
<option value="พฤษภาคม">พฤษภาคม</option>
<option value="มิถุนายน">มิถุนายน</option>
<option value="กรกฏาคม">กรกฏาคม</option>
<option value="สิงหาคม">สิงหาคม</option>
<option value="กันยายน">กันยายน</option>
<option value="ตุลาคม">ตุลาคม</option>
<option value="พฤศจิกายน">พฤศจิกายน</option>
<option value="ธันวาคม">ธันวาคม</option>
</select><select id="year" name="year">
<option value="2556">2556</option>
<option value="2557">2557</option>
<option value="2558">2558</option>
<option value="2559">2559</option>
<option value="2560">2560</option>
<option value="2561">2561</option>
</select><input id="hour" type="text" name="hour" size="5" maxlength="2" /> : <input id="minute" type="text" name="minute" size="5" maxlength="2" /> นาที</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td align="left" valign="top"><span class="style1">หมายเหตุ</span></td>
<td><span class="style1"> <textarea id="comment" name="comment" rows="6" cols="43"></textarea> </span></td>
</tr>
<tr bgcolor="">
<td bgcolor=""> </td>
<td bgcolor=""><input type="submit" name="Submit" value="ส่งข้อมูล" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</form>
Attachments
1.jpg
1.jpg (30.47 KiB) Viewed 969 times

Post Reply

Return to “ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests