คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.scrollLeft())

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M008
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 109
Joined: 03/05/2013 10:44 am

คำสั่งพื้นฐาน การเรียกใช้งาน jQuery กับ CSS (คำสั่ง.scrollLeft())

Post by M008 »

.scrollLeft() เป็นการใช้ jQuery Css กับ .scrollLeft() ในการกำหนดความกว้างของ Scollbar ว่ามีความกว้างเท่าไหร่ถึงจะขึ้น Scollbar โดยอ้างถึงตำแหน่งในด้านซ้าย scrollLeft
Syntax

Code: Select all

.scrollLeft()
.scrollLeft( value )
ตัวอย่างการใช้งาน

Code: Select all

<html>
<head>
<style>
	 div.demo {
	 background:#CCCCCC none repeat scroll 0 0;
	 border:3px solid #666666;
	 margin:5px;
	 padding:5px;
	 position:relative;
	 width:500px;
	 height:100px;
	 overflow:auto;
	 }
	 p { margin:10px;padding:5px;border:2px solid #666;width:1000px;height:1000px; }
</style>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.6.4.js"></script>
<script type="text/javascript">
		$(document).ready(function(){

					$("div.demo").scrollLeft(300);

		});
</script>
</head>
<body>
 
	<div class="demo"><h1>Mindphp</h1><p>Hello</p></div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
2.jpg
2.jpg (20.44 KiB) Viewed 727 times
คำอธิบาย
จากตัวอย่างเป็นการใช้ jQuery Css กับ .scrollLeft() ในการจัดการกับ element ที่อ้างถึง โดยในตัวอย่าง $("div.demo").scrollLeft(500); เป็นการกำหนด $("div.demo") ให้มีความกว้าง 500 px และจากนั้นจะให้การแสดงผลเป็น Scollbar แทน
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 16 guests