รู้จักกับ 3ds max

Graphic design ความรู้สำหรับ การออกแบบ ออกแบบเว็บ Phothoshop ตัดต่อวีดีโอ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

รู้จักกับ 3ds max

Postby buay » 02/06/2014 5:50 pm

3ds max เป็นโปรแกรมที่มีความโดดเด่นในการสร้างภาพ 3 มิติ และงานสร้าง Animation เหตุที่โปรแกรมได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถขึ้นรูปโมเดลได้ง่ายและความสามารถของโปรแกรมก็ครอบคลุมการทำงานได้เกือบทุกเรื่องของงาน Animation

หน้าตาของโปรแกรม

01.jpg
01.jpg (95.79 KiB) Viewed 1160 times


วิธีการใช้งานแถบเครื่องมือหลัก

02.png
02.png (7.19 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ในการย้อนกลับไปกลับมา
03.png
03.png (6.16 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ในการเลือกชิ้นงาน
04.png
04.png (5.97 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ในการย้ายชิ้นงาน
05.png
05.png (6.29 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ในการหมุนชิ้นงาน
06.png
06.png (5.94 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ในการย่อขยายชิ้นงาน
Last edited by buay on 04/06/2014 9:38 am, edited 2 times in total.

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

Re: รู้จักกับ 3ds max

Postby buay » 02/06/2014 6:17 pm

วิธีใช้งานปุ่มควบคุมหน้าจอ

07.png
07.png (5.22 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ย่อ-ขยาย หน้าจอทำงาน
08.png
08.png (5.17 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ ย่อ-ขยาย หน้าจอทำงาน โดยทุกจอทำงานจะถูก ย่อ-ขยายไปด้วย
09.png
09.png (5.09 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ย่อจอทำงานให้สามารถเห็นชิ้นงานทั้งหมด
10.png
10.png (5.14 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ย่อจอทำงานให้สามารถเห็นชิ้นงานทั้งหมดทุกจอทำงาน
11.png
11.png (5.25 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้ขยายจอทำงานโดยใช้การลากเม้าส์ครอบบริเวณที่ต้องการขยาย
12.png
12.png (5.25 KiB) Viewed 1166 times
: ใช้เลื่อนจอทำงาน
13.png
13.png (5.24 KiB) Viewed 1166 times
: หมุนจอทำงาน เพื่อดูในมุมมองอื่นๆ
14.png
14.png (5.04 KiB) Viewed 1166 times
: ปรับมุมมอง 1 Viewport หรือ 4 Viewport
Last edited by buay on 03/06/2014 2:59 pm, edited 1 time in total.

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

Re: รู้จักกับ 3ds max

Postby buay » 02/06/2014 6:27 pm

กลุ่มเครื่องมือ Standard Primitives

15.jpg
15.jpg (65.53 KiB) Viewed 1160 times


กลุ่มเครื่องมือ Extended Primitives

16.png
16.png (166.6 KiB) Viewed 1160 times


กลุ่มเครื่องมือเขียนเส้น Splines

17.png
17.png (124.66 KiB) Viewed 1160 times
Last edited by buay on 04/06/2014 9:40 am, edited 2 times in total.

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

Re: รู้จักกับ 3ds max

Postby buay » 02/06/2014 6:38 pm

วิธีการสร้างวัตถุจากกลุ่มเครื่องมือ Standard Primitives

1 คลิกปุ่ม Create
2 คลิกปุ่ม Geometry
3 เลือก Standard Primitives
4 คลิกปุ่ม Box

18.jpg
18.jpg (59 KiB) Viewed 1166 times


ลากเคอร์เซอร์ไปบนหน้าจอเพื่อกำหนดความกว้าง ยาว ของวัตถุ

19.png
19.png (26.11 KiB) Viewed 1166 times


เมื่อได้ขนาดตามที่ต้องการแล้ว ให้ทำการปล่อยเมาส์ แล้วลากเคอร์เซอร์ขึ้น ลง เพื่อกำหนดความสูงของวัตถุ

20.png
20.png (21.25 KiB) Viewed 1166 times


วิธีแก้ไขวัตถุ

21.jpg
21.jpg (110.8 KiB) Viewed 1166 times

buay
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 250
Joined: 02/06/2014 9:55 am

Re: รู้จักกับ 3ds max

Postby buay » 06/06/2014 11:55 am

วิธีสร้างแก้วแบบง่าย

1 คลิกที่ create
2 คลิกที่ shapes
3 คลิกที่ line

24.png
24.png (18.06 KiB) Viewed 1155 times


เลือกมุมมอง Front แล้วทำการลากเส้นตามภาพ

25.png
25.png (8.04 KiB) Viewed 1155 times


เมื่อวาดเสร็จแล้ว ให้เลือกที่ Modify
Modifier list>Lathe

26.png
26.png (11.49 KiB) Viewed 1155 times


ดูจากมุมมอง Perspective ก็จะได้แก้วดังภาพ

27.png
27.png (19.56 KiB) Viewed 1155 times


หาแก้วยังออกมาไม่สวย สามารถแก้ไขโดยการเลือกที่ Line > Vertex

28.png
28.png (14.39 KiB) Viewed 1155 times


แล้วใช้เครื่องมือ Select and Move ทำการปรับแต่งเคลื่อนย้ายจุดตามต้องการ

29.png
29.png (6.17 KiB) Viewed 1155 times


30.png
30.png (9.16 KiB) Viewed 1155 times


เท่านี้ก็ได้แก้วที่สวยงามแล้วค่ะ


Return to “Graphic design”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 26 guests