หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

Software testing ความรู้ สำหรับ Tester ผู้ทดสอบ เป็นส่วนสำคัญในการ test โปรแกรม การ ทดสอบโปรแกรมมีความรู้แนะนำไว้ในหมวดนี้

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

Postby jay_limm » 03/06/2014 9:56 am

นี่เป็นหัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำการทำ software testing
ซึ่งแต่ละหัวข้อจะแยกออกมาเป็นหัวข้อย่อย

- ความหมายและคำศัพท์เกี่ยวกับการทำ software testing
- หลักการทดสอบ
- วงจรชีวิตของการทดสอบ
- กรณีทดสอบ(test case)
- วิธีการทดสอบ(white box,black box)
- ระดับของการทำ software testing
- Flowgraph and Path Testing
>>>>Control Flowgraphs
>>>>Path Testing
>>>>Loop Testing
>>>>Predicate และ Path Predicate
- Data-flow Testing
- Mutation Testion
- Boundary Value Testing
- Equivalence Class Testing
- Decision Table-Based Testing(Logic-Based Testing)
- States and Transition Testing
- Integration Testing
- System Testing
- Acceptance Testing
- IEEE Standard for Software Test Documentation
- Planning the Test Process
- Software Testing Tools
- Organizational Approaches to Test
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ

User avatar
Nattawut Khamjai
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 20/01/2017 9:42 pm

Re: หัวข้อหลักเกี่ยวกับการทำ software testing

Postby Nattawut Khamjai » 21/01/2017 8:43 pm

มีตัวอย่าง test case หน้า login ไหมคัรบ


Return to “Software testing”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests