ขอวิธีการ join ของ phpbb หน่อยค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
M030
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 532
Joined: 07/09/2015 10:06 am

ขอวิธีการ join ของ phpbb หน่อยค่ะ

Post by M030 »

ตอนนี้คือเรียกข้อมูลมาแสดงได้แล้วค่ะ แต่ข้อมูลที่มานั้นคือมันมาแบบตารางใครตารางมันอ่ะ มันไม่กรองข้อมูล เช่น ตำบล -> อำเภอ -> จังหวัด ทำให้ข้อมูลที่แสดงตอนนี้มันมีหลายฟิลด์มาก

Code: Select all

 $pagination = $phpbb_container->get('pagination');
            $start = request_var('start', 0);

            $per_page = request_var('per_page', 20);

            $sql_ary = array(
                'SELECT' => 'p.PROVINCE_ID, p.PROVINCE_CODE, p.PROVINCE_NAME, u.AMPHUR_ID,'
                . 'u.AMPHUR_CODE, u.AMPHUR_NAME, u.POSTCODE, u.PROVINCE_ID,'
                . 't.DISTRICT_ID, t.DISTRICT_CODE, t.DISTRICT_NAME, t.AMPHUR_ID, '
                . 't.PROVINCE_ID',
                'FROM' => array(
                      'mod_province' => 'p',
                    'mod_amphur' => 'u',
                    'mod_district'=> 't'
                ),
                'WHARE' => 'p.PROVINCE_ID = u.PROVINCE_ID'.'AND u.AMPHUR_ID =  t.AMPHUR_ID ',
            );
            $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
           // print_r ($sql); exit;
            $result = $db->sql_query_limit($sql, $per_page, $start);
            while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {

                $id = $row['PROVINCE_ID'];
                $province = $row['PROVINCE_NAME'];
                $district = $row['AMPHUR_NAME'];
              $subdistrict = $row['DISTRICT_NAME'];
                $zipcode = $row['POSTCODE'];
                $this->template->assign_block_vars('m_thai', array(
                    'PROVINCE_ID' => $id,
                    'PROVINCE_NAME' => $province,
                    'AMPHUR_NAME' => $district,
                   'DISTRICT_NAME' => $subdistrict,
                    'POSTCODE' => $zipcode,
                ));
            }
            $sql_ary['SELECT'] = 'COUNT(t.DISTRICT_ID) as total_id';
            $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
            $result = $db->sql_query($sql);
            $total_id = $db->sql_fetchfield('total_id');


            $base_url = generate_board_url() . '/app.' . $this->php_ext . '/m_thaipost';
            $pagination->generate_template_pagination($base_url, 'pagination', 'start', $total_id, $per_page, $start);

 
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests