ข้อที่ควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pleng
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 177
Joined: 22/05/2017 10:15 am

ข้อที่ควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

Post by pleng »

ข้อที่ควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
Allowance for Doubtful Accounts.png
Allowance for Doubtful Accounts.png (41.47 KiB) Viewed 161 times
ในการทำงานเกี่ยวกับบัญชี เป็นการทำงานที่ต้องอาศัยความระมัดระวัง ความรอบคอบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นั้นก็แสดงว่าในการทำงานบัญชีนั้นเราต้องมีข้อพึงระวังและในบทความนี้จะบอกถึงข้อที่ควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เพราะถ้าหากมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญผิด จะทำให้มีผลกระทบต่องบการเงินได้ ทำให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ก่อนเราจะไปพูดถึงข้อควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น เรามารู้จักกับความหมายของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญกันก่อนเลยนะคะ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ และถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ตั้งขึ้นเพื่อแสดงเป็นรายการหัก
จากบัญชีลูกหนี้ในงบการเงิน

ข้อที่ควรพึงระวังในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.ถ้ากิจการมีการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากร้อยละของยอดลูกหนี้ กิจการต้องมีการพิจารณาบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเดิม
ที่มียอดยกมาว่าเป็นจำนวนเท่าไร แล้วจึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหรือลดลง
2.ถ้ากิจการมีการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากร้อยละของยอดขาย กิจการสามารถบันทึกได้ตามจำนวนที่คำนวณได้
โดยไม่ต้องพิจารณาบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเดิม

ดังนั้นก่อนที่จะทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องดูก่อนว่าธุรกิจของเรานั้นใช้วิธีการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จากยอดลูกหนี้หรือยอดขาย ถึงค่อยทำการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อที่จะลดข้อผิดพลาด และผลกระทบจากผู้ใช้งบการเงิน

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 43 guests