การใช้ Sliding ใน jQuery

Jquery & Ajax Knowledge ความรู้เกี่ยวกับ Javascript , Jquery ม Ajax

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Parichat
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4859
Joined: 08/01/2018 10:03 am

การใช้ Sliding ใน jQuery

Post by Parichat »

การ slide ใน jQueryมีองค์ประกอบขึ้นและลง โดยแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
[list]1.jQuery slideDown()[/color]
เป็นการแสดงให้เห็นถึงแถบเลื่อน ของเมธอด slideDown()
ตัวอย่าง

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script> 
$(document).ready(function(){
  $("#flip").click(function(){
    $("#panel").slideDown("slow");
  });
});
</script>
 
<style> 
#panel, #flip {
  padding: 5px;
  text-align: center;
  background-color: #66ffe0;
  border: solid 1px #004d3d;
}

#panel {
  padding: 50px;
  display: none;
}
</style>
</head>
<body>
 
<div id="flip">คลิกให้ slidedown</div>
<div id="panel">Hello mindPHP!</div>

</body>
</html>
ผลลัพธ์
dfg.JPG
ผลลัพธ์ตอน slidedown
fgr.JPG
[/list]
 • 2.jQuery slideUp()
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script> 
  $(document).ready(function(){
    $("#flip").click(function(){
      $("#panel").slideUp("slow");
    });
  });
  </script>
   
  <style> 
  #panel, #flip {
    padding: 5px;
    text-align: center;
    background-color: #ff99cc;
    border: solid 1px #e60073;
  }
  
  #panel {
    padding: 50px;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
   
  <div id="flip">คลิกเพื่อ slide up</div>
  <div id="panel">Hello MindPHP!</div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์ก่อน slide up
  fgr.JPG
  ผลลัพธ์หลังslide up
  dfg.JPG
 • 3.jQuery slideToggle()
  ตัวอย่าง

  Code: Select all

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <head>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
  <script> 
  $(document).ready(function(){
    $("#flip").click(function(){
      $("#panel").slideToggle("slow");
    });
  });
  </script>
  
  <style> 
  #panel, #flip {
    padding: 5px;
    text-align: center;
    background-color: #ccff33;
    border: solid 1px #86b300;
  }
  
  #panel {
    padding: 50px;
    display: none;
  }
  </style>
  </head>
  <body>
   
  <div id="flip">คลิก slide down หรือ up</div>
  <div id="panel">Hello MindPHP!</div>
  
  </body>
  </html>
  ผลลัพธ์ก่อน slide up
  fgdr.JPG
  ผลลัพธ์หลัง slide up
  dft.JPG
อ้างอิง : https://www.w3schools.com/jquery/jquery_slide.asp
https://www.w3schools.com/jquery/tryit. ... slide_down
https://www.w3schools.com/jquery/tryit. ... y_slide_up
https://www.w3schools.com/jquery/tryit. ... ide_toggle
Live Simply, Laugh Often, Love Deeply.....
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Jquery & Ajax Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests