การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้างรูปแบบลายเส้น


แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Jom07
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 514
Joined: 08/01/2018 9:56 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : การสร้างรูปแบบลายเส้น

Post by Jom07 » 09/04/2018 6:23 pm

Python คือชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยไม่ยึดติดกับแพลตฟอร์ม สามารถรันภาษา Python
ได้ทั้งบนระบบ Unix, Linux , windowsในภาษา Python ก็มีโมดูลฟังก์ที่เรียกเข้ามาใช้หรือเป็นองค์ประกอบร่วมกัน

จะมายกตัวอย่างการสร้างลายเส้นใน Tkinter โดยตัวอย่างจะสร้างเส้นมา 2 เส้น กำหนดเส้นว่าต้องการเอียงเท่าไหร่ตามใจของผู้ใช้สามารถกำหนดได้เอง ตัวอย่างจะกำหนดเส้นสีแดง และสีเขียว

ตัวอย่าง

Code: Select all

from Tkinter import *

root = Tk()

canvas = Canvas(root, width=500, height=300)
canvas.pack()

rb = canvas.create_line(0, 0, 600, 150, fill="red")
gb = canvas.create_line(0, 300, 600, 90, fill="green")

root.mainloop()

ผลรัน

Image

บทความที่เกี่ยวข้อง
บทเรียน Python
VDO Tutorial - Python
บทเรียน Python Tensorflow
บทเรียน Python GUI
Image

Return to “Python Knowledge”

Users browsing this forum: No registered users and 35 guests