Retention คืออะไร ทำไมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการคำนวน retention ค่ะ


ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 20002
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Retention คืออะไร ทำไมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการคำนวน retention ค่ะ

Post by thatsawan » 08/05/2018 4:51 pm

Retention คืออะไร ทำไมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องมีการคำนวน retention ค่ะ

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests