ขั้นตอนเบื่องต้นในการทำงานในสำนักงานบัญชี

พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย โหลดโปรแกรม หมวดนี้มีโปรแกรมให้โหลด แนะนำโปรแกรม ให้โหลด โปรแกรม ฟรีต่างๆ แนะนำ ค้นหา ดาวน์โหลดไปใช้ได้จากที่นี่ พุดคุยเรื่องทั่วไปคลายเครียด

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

praphasri
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 18
Joined: 02/07/2018 10:47 am

ขั้นตอนเบื่องต้นในการทำงานในสำนักงานบัญชี

Post by praphasri »

การแบ่งเวลาในการทำงานแต่ละเดือนเป็น 3 ช่วง
-ช่วงต้นเดือน
-ช่วงกลางเดือน
-ช่วงสิ้นเดือน

-รายละเอียดงานช่วงต้นเดือน
-รับเอกสาร
-หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย
-ตารางเงินเดือน
-ทำแบบ ภงด.1,ภงด.3, ภงด.53
-ยื่นแบบ ภงด. สามารถยื่นได้ 2 วิธี
-ยื่นแบบเขียนด้วยมือ ต้องยื่นในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั่งอยู่ภายใน 7 วันของเดือนถัดไป
-ยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ภายใน 14 วันของเดือนถัดไป

-รายละเอียดงานช่วงกลางเดือน
-รับเอกสาร
-ใบกำกับภาษีขาย
-ใบกำกับภาษีซื้อ
-เอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และเอกสารทางบัญชีต่าง ๆ ที่จำเป็น (เก็บไว้บันทึกบัญชีตอนช่วงสินเดือน)
-ทำบันทึกบัญชีการขายสินค้า,การซื้อสินค้า ตามใบกำกับภาษี
-ทำแบบ ภพ.30
-ยื่นแบบ ภพ.30 สามารถยื่นได้ 2 วิธี
-ยื่นแบบเขียนด้วยมือ ต้องยื่นในเขตพื้นที่ที่บริษัทตั่งอยู่ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป
-ยื่นแบบผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.rd.go.th ภายใน 22 วันของเดือนถัดไป

-รายละเอียดงานช่วงกลางเดือน
-บันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินในแต่ละเดือน
-ปิดงานรายเดือน

Return to “พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests