ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 265
Joined: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

Post by muneela »

ความรู้เกี่ยวกับ Paperless

Paperless เป็นระบบที่กรมศุลกากรได้นำมาใช้ในการดำเนินการพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อให้ขั้นตอนในการดำเนินการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบ Paperless จะใช้ในการจัดทำและส่งใบขนผ่านพิธีการ รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลโดยกรมศุลกากรได้นำข้อมูลจากทางผู้นำเข้าและตัวแทนผู้นำเข้าไปตรวจสอบกับทาง Freight Forwarder หรือ เอเย่นต์ อีกครั้ง ก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ นอกจากนั้นระบบ Paperless ยังสามารถใช้ส่งข้อมูลใบเคลื่อนย้ายสินค้า (Goods Control List), ส่งข้อมูลรายงานเรือเข้า (E-Manifest) และส่งข้อมูลชำระภาษีขาเข้า (E-Payment) ได้อีกด้วย

ประโยชน์
1. ลดเอกสารที่ใช้ในการดำเนินพิธีการศุลกากร
2. ลดเวลาและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ เพราะสามารถลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. ข้อมูลมีความปลอดภัย เนื่องจากมีการลงลายเซ็นทุกครั้งก่อนการส่งข้อมูล

Paperless จึงเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการทั้งเรื่องของ เอกสาร เวลา และความปลอดภัย


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เอกสารในการนำเข้าและส่งออกสินค้าของชิปปิ้ง
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Microsoft Office Knowledge & line & Etc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests