ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการส่งออกสินค้า

Microsoft Office Knowledge Word, Excel, powerpoint, line , โปรแกรมเสริมต่างๆ

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

muneela
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 265
ลงทะเบียนเมื่อ: 27/08/2018 10:47 am

ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการส่งออกสินค้า

โพสต์โดย muneela » 31/08/2018 1:40 pm

ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการส่งออกสินค้า
ปัจจุบันนี้ธุรกิจการส่งออกกำลังเฟื่องฟูเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศของเรา มีผู้คน เจ้าของธุรกิจมากมายเริ่มคิดถึงเรื่อง การส่งออกสินค้า ซึ่งนอกจากสิ่งที่ได้รับจะเป็นเรื่องของรายได้ แล้วยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัวและประเทศได้อีกด้วย หลายคนจึงเริ่มมองหา การส่งออกสินค้า ในการทำตลาดโลก

ขั้นตอนการส่งออกสินค้า
1. ขั้นตอนเรื่องเอกสารการส่งออก
ในการส่งออกสินค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ กำหนดไว้ให้ครบถ้วนนะครับ โดยมีเอกสารประกอบตามที่กฎหมายกำหนดและต้องจัดเตรียมให้พร้อม

2. ขั้นตอนการหาตลาด
มีวิธีการหาตลาดสำหรับสินค้าส่งออกหลายวิธีที่สามารถเรียนรู้ได้ในหลายรูปแบบ คือ
2.1 การทำตลาดกับคนรู้จักหรือคนที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดีและต้องมีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วย
2.2 การทำตลาดกับนายหน้าที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการส่งออก โดยให้นายหน้าเป็นคนดำเนินการส่งออกหรือทำการตลาดให้
2.3 การทำการตลาดทางอินเตอร์เน็ตโดยจะเป็นการค้าขายทางอินเตอร์เน็ตหรือทางเว็บไซต์
2.4 การเข้าร่วมงานแสดงสินค้ากับภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศจะทำให้เจอกับคู่ค้าโดยตรง
2.5 การทำตลาดเชิงรุก โดยการจัด Road Show โดยสำนักปฏิบัติการพิเศษ STF นำผู้ประกอบการในเมืองไทย ไปเจรจาการค้ากับผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งใครถนัดทำการตลาดแบบไหนก็สามารถเลือกตามความถนัด

3. ขั้นตอนการตกลงซื้อขายระหว่างประเทศ
การที่จะส่งออกสินค้าได้นั้น ต้องเกิดจาการตกลงซื้อขายกันระหว่างประเทศ โดยผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าและผู้ขายหรือผู้ส่งออก ซึ่งอยู่กันคนละประเทศตกลงซื้อขายตามคำสั่งซื้อและผู้ขายหรือผู้ส่งออกได้รับชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกต้องระมัดระวัง การทำสัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อ ซึ่งนับว่าเป็นหลักฐานร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อป้องกันการบิดพลิ้ว หรือเพื่อใช้ในการฟ้องร้องหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อเพื่อการส่งออกอีกด้วย

4. ขั้นตอนการเตรียมสินค้า
เมื่อได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้วในกรณีที่เป็นการผลิตสินค้าเอง ทางผู้ส่งออกจะต้องเตรียมผลิตสินค้าให้พร้อมและเสร็จสิ้นก่อนกำหนดส่งสินค้าและในกรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้ผลิตสินค้าเองก็จะต้องทำสัญญากับผู้ผลิตให้กำหนดส่งมอบสินค้าตามเวลาที่กำหนด และทำการทดสอบคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับผู้ซื้อด้วย

5.ขั้นตอนการขนส่งสินค้า
ก่อนอื่นควรตรวจสอบการขนส่งสินค้าก่อนว่ามีตารางเดินเรือหรือเที่ยวบินในช่วงที่ต้องการส่งสินค้าหรือไม่ และควรจองระวางบรรทุกสินค้าไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกแก่ผู้ทำการขนส่ง ซึ่งจะได้จัดเตรียมระวางบรรทุกในเที่ยวที่ต้องการได้ถูกต้องครบถ้วน ต่อมาจัดให้ทำใบกำกับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า เนื่องจากต้องนำไปใช้ทั้งก่อนการส่งออกและหลังการส่งออก และการจัดทำใบรายการบรรจุหีบห่อ(Packing List) จะต้องจัดทำเมื่อทราบขนาดของหีบห่อที่ใช้บรรจุสินค้านอกจากนี้อาจต้องขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าตามข้อกำหนดของประเทศผู้ซื้อด้วย

6.ชิปปิ้ง (shipping)
ในการทำธุรกิจส่งออก องค์กรที่จะเข้ามาช่วยประสานงานให้เกิดความเรียบร้อยสะดวกรวดเร็วนั่นก็คือ ชิปปิ้ง ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่คอยดำเนินงานพิธีการศุลกากรแทน ชิปปิ้งจึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องพิธีการศุลกากรและระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยชิปปิ้งจะช่วยลดปัญหาต่างๆ และความยุ่งยากที่เป็นสาเหตุอันเกิดจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการ

ในการส่งออกแต่ละขั้นตอนยังมีองค์ประกอบของรายละเอียดอยู่มาก ซึ่งผู้ส่งออกควรต้องศึกษาให้ละเอียดและเข้าใจก่อนทำธุรกิจส่งออก และเมื่อทำธุรกิจคอยตรวจสอบบ่อยๆว่าอยู่ในขั้นตอนไหนของการส่งออกแล้ว


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ควรรู้ก่อนการนำเข้าและส่งออกสินค้า
ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการนำเข้าและส่งออก

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 61 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน