สามารถออกใบลดหนี้ใบวันเดียวกับที่แจ้งหนี้ได้หรือไม่

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

สามารถออกใบลดหนี้ใบวันเดียวกับที่แจ้งหนี้ได้หรือไม่

Post by nice_13 »

เราสามารถออกใบลดหนี้ใบวันเดียวกับที่แจ้งหนี้ได้หรือไม่ วันที่แจ้งหนี้และวันที่ชำระเงินเป็นวันเดียวกัน
-ถ้าเราซื้อของในตอนเช้า และช่วงเย็นมาการคืนสินค้าหรือว่าตรวจพบว่าในรายการเราไม่ได้รับของ และอยากให้คืนเงิน ซึ่งมันต้องออกใบลดหนี้ในตอนเย็นวันนี้
คำถาม
1. สามารถออกใบลดหนี้วันเดียวกับที่ออกใบเสร็ได้หรือไม่
2. หรือต้องยกเลิกใบเสร็จแรก แล้วใส่ข้อมูลใหม่ทั้งหมด เพื่อจะได้ไม่ต้องออกใบลดหนี้
nice_13
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 260
Joined: 01/10/2018 10:07 am

Re: สามารถออกใบลดหนี้ใบวันเดียวกับที่แจ้งหนี้ได้หรือไม่

Post by nice_13 »

สามารถออกในวันเดียวกันได้, แต่ต้องเป็นการออกใบลดหนี้ที่ไม่ใช่ อยากลดให้ก็ลด ต้องมีเหตุผล ที่สมเหตุสมผล
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest