การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderator: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
โพสต์: 308
ลงทะเบียนเมื่อ: 14/01/2019 9:58 am

การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล

โพสต์โดย Chidchanok » 29/01/2019 10:55 am

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ภาษีที่เรียกเก็บกับกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

การบันทึกบัญชีภาษีเงินได้นิติบุคคล จะมีการบันทึก เมื่อ
1.การบันทึกภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด. 51) ชำระภายใน 2 เดือน นับจากวันสุดท้ายของ 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกได้จากหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรได้ออกให้
สามารถบันทึกบัญชีได้ ดังนี้
เดบิต ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร


2.การเสียภาษีเงินได้จากกำไรสุทธิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.50) ชำระภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี สามารถบันทึกได้จากหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่สรรพากรได้ออกให้
สามารถบันทึกบัญชีได้ ดังนี้
เดบิต. ภาษีเงินได้นิติบุคค
เครดิต. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
ธนาคาร/เงินสด


การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีการเสียใน 2 รอบต่อปี คือ เมื่อครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีและเมื่อสิ้นรอบระยะเวลวบัญชี โดยยื่นจ่ายจาก ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 ตามลำดับ ยื่นจ่ายที่กรมสรรพากรภายในระยเวลาที่กำหนด

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
ความรู้ทั่วไป
ความหมายของคำและวลี
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์

ย้อนกลับไปยัง

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน