สมุดรายวันทางการบัญชีมีอะไรบ้าง

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

สมุดรายวันทางการบัญชีมีอะไรบ้าง

Post by Chidchanok »

สมุดรายวัน ใช้สำหรับการบันทึกบัญชีของกิจการ ซึ่งมีหลายประเภทแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับกิจกรรมการดำเนินงานของกิจการ เพื่อก่อให้ก่อนความสะดวกรวดเร๋็วในการบันทึกและการเรียกดู สมุดที่ที่ใช้บันทึกรายการขั้นต้นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจขนาดใหญ่
สมุดรายวัน.jpg
สมุดรายวัน.jpg (30.97 KiB) Viewed 2323 times
สมุดรายวันสามารถแบ่งประเภทได้ 5 ประเภท ดังนี้
1.สมุดรายวันซื้อ (Purchases Journal) ใช้บันทึกรายการทุกรายการที่เกิดจากการซื้อเชื่อ เช่น ซื้อสินค้า ซื้อบริการ เป็นต้น
2.สมุดรายวันขาย (Sales Journal) ใช้บันทึกรายการทุกรายการที่เกิดจากการขายเชื่อ เช่น ขายสินค้าให้ลูกค้า ขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้บริการกับลูกค้า เป็นต้น
3.สมุดรายวันจ่าย (Cash Payment Journal) ใช้บันทึกรายการจ่ายชำระเงินทั้งหมดทั้งที่เกิดขึ้นจากการจ่ายหนี้ซื้อเชื่อ และซื้อหรือจ่ายค่าบริการเป็นเงินสด
4.สมุดรายวันรับ (Cash Receipts Journal) ใช้บันทึกรายการรับชำระเงินทั้งหมดทั้งที่เกิดขึ้นจากการรับเงินจากลูกหนี้ขายเชื่อ และขายสินค้าเงินสด
5.สมุดรายวันทั่วไป (General Journal) ใช้บันทึกรายการปรับปรุงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาใน 1-4

สมุดรายวันเฉพาะมีเพื่อให้เราสมารถบันทึกบํยชีได้สะดวกรวดเร็วเหมาะสำหรับกิจการที่มีความซับซ้อน หรือมีรายการค้ามากๆ หรือขึ้นอยู่กับนโยบายทางบัญชีของกิจการ ธุรกิจขนาดเล็กมีเพียงสมุดรายวันเล่มเดียวก็สามารถบันทึกรายการค้าต่างๆ ได้เช่นเดียวกัน

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Accounting
ศึกษาความหมายของคำต่างๆ
ศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 43 guests