แปลงค่าฟุตเป็นเมตรด้วย Python tkinter


แนะนำ สอบถาม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น ภาษา Java ภาษา Python

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ichimarusoichi
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 352
Joined: 07/01/2019 12:19 pm

แปลงค่าฟุตเป็นเมตรด้วย Python tkinter

Post by ichimarusoichi » 07/02/2019 3:33 pm

ในวันนี้ผมจะมาสอนการเขียนโค้ด python ด้วย tkinter เรื่องการแปลงค่าหน่วยฟุตเป็นหน่วยเมตร เพื่อช่วยในการคำนวณหาค่าที่เราต้องการคำนวณขั้นตอนการทำงานนั้นจะมีการเรียกใช้ ttk เข้ามาช่วยปรับขนาดหน้าจอแสดงผลและจะมีการใช้ Labelและ Buttonส่วนการคำนวณนั้นจะเป็นยังไงลองทำความเข้าใจหรือสามารถหาสูตรแปลงหน่วยอื่นปรับใช้ได้เลยครับ

Input

Code: Select all

from tkinter import *
from tkinter import ttk


def calculate(*args):
  try:
    value = float(feet.get())
    meters.set((0.3048 * value * 10000.0 + 0.5) / 10000.0)
  except ValueError:
    pass


root = Tk()
root.title("Feet to Meters")

mainframe = ttk.Frame(root, padding="3 3 12 12")
mainframe.grid(column=0, row=0, sticky=(N, W, E, S))
root.columnconfigure(0, weight=1)
root.rowconfigure(0, weight=1)

feet = StringVar()
meters = StringVar()

feet_entry = ttk.Entry(mainframe, width=7, textvariable=feet)
feet_entry.grid(column=2, row=1, sticky=(W, E))

ttk.Label(mainframe, textvariable=meters).grid(column=2, row=2, sticky=(W, E))
ttk.Button(mainframe, text="Calculate", command=calculate).grid(column=3, row=3, sticky=W)

ttk.Label(mainframe, text="feet").grid(column=3, row=1, sticky=W)
ttk.Label(mainframe, text="is equivalent to").grid(column=1, row=2, sticky=E)
ttk.Label(mainframe, text="meters").grid(column=3, row=2, sticky=W)

for child in mainframe.winfo_children(): child.grid_configure(padx=5, pady=5)

feet_entry.focus()
root.bind('<Return>', calculate)

root.mainloop()
Output
แปลงค่าฟุตเป็นเมตรด้วย Python tkinter feet_to_meters.PNG
หน้าจอแสดงการแปลงหน่วยฟุตเป็นเมตร
feet_to_meters.PNG (3.38 KiB) Viewed 1009 times
ในส่วนของหน้าจอการทำงานด้านบนจะมีให้กรอกค่าหน่วยที่เป็นฟุตเพื่อแปลงเป็นเมตร เมื่อทำการกดปุ่ม calculate หรือ Enter ก็ได้ผลลัพธ์ก็จะแสดงตรงกลางระหว่างคำว่า is equivalent to กับ meters

การทำงานของโปรแกรมคำสั่งโค้ดนั้นจะมีการเรียกใช่ tkinter ttk เพื่อใช้แสดงหน้าจอการทำงานของระบบ และต่อมามีการสร้างฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณการแปลงค่าฟุตเป็นเมตร จากนั้นก็ทำการสร้างชื่อข้อความไว้บอกว่าในส่วนนี้คืออะไร และสร้างปุ่ม buttom เพื่อใช้เรียกคำสั่งฟังก์ชันในการคำนวณ และผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ใน Label และตัวแปรของฟุตกับเมตรตั้งค่าเป็น StringVar() ทั้ง 2 ตัว

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : แปลงค่าฟุตเป็นเมตรด้วย Python tkinter
-บทเรียน Python
-บทเรียน Python Framework Flask
-ความหมายของคำ คืออะไร
-VDO Tutorial - Python
-ถาม-ตอบ Java & Python

Return to “Programming - C/C++ & java & Python”

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests