การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแบ่งส่วนของ Frame ด้วย PanedWindow widget)

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

ธวัชชัย แสนหาญ
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 499
Joined: 15/11/2018 10:02 am

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแบ่งส่วนของ Frame ด้วย PanedWindow widget)

Post by ธวัชชัย แสนหาญ »

การใช้งาน Python GUI (Tkinter) : Tkinter widget (การแบ่งส่วนของ Frame ด้วย PanedWindow widget)

Frame คือ กรอบหรือหน้าต่าง โดยเราสาามารถแบ่ง Frame ได้ ตามความต้องการ หรือจะแบ่ง ตามลักษณะของ
ข้อมูลเพื่อให้แยกประเภทของการทำงานและเพื่อให้ดูง่ายต่อการทำงานโดยการเขียน จะใช้ โมดูล Tkinter
ในการออกแบบ Frame โดยมีการเขียนโค้ดดังต่อไปนี้

ส่วนของโค้ดในการสร้างFrame ด้วย PanedWindow widget

Code: Select all

from tkinter import *
from tkinter import ttk

mainfrm = Tk()
ttk.Style().configure("s1.TPanedwindow", background="red")
ttk.Style().configure("s2.TPanedwindow", background="green")

pnwleft = ttk.PanedWindow (mainfrm, height=150, width=100, style="s1.TPanedwindow")
pnwleft.pack (side="left")
pnwright = ttk.PanedWindow(mainfrm, height=150, width=100, style="s2.TPanedwindow")
pnwright.pack(side="right")

mainfrm, mainloop()
ผลการรันโปรแกรม
frame.JPG
frame.JPG (12.83 KiB) Viewed 2105 times
ช่องทางศึกษาเพิ่มเติม :baa:
เทคนิคการเขียน Python
บทเรียน Python
Programming - C/C++ & java & Python
บทเรียน Python GUI
บทเรียน Python Framework Flask
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests