ความผิดในกรณีไม่ปิดอากรแสตมป์

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Chidchanok
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 308
Joined: 14/01/2019 9:58 am

ความผิดในกรณีไม่ปิดอากรแสตมป์

Post by Chidchanok »

การไม่ปิดอากรแสตมป์ถือว่าเป็นความผิดตามกฏหมายตามที่กรมสรรพากรกำหนดขึ้น กรณีที่ไม่ปิดอากรแสตมป์ มีความผิดทางกฎหมาย ดังนี้
อากรแสตมป์.png
อากรแสตมป์.png (119.92 KiB) Viewed 662 times
ความรับผิดชอบทางกฎหมายแพ่ง
1.กรณีไม่ปิดอากรเกินกว่า 15 วัน ไม่เกิน 90 วัน ต้องเสียเงินเพิ่ม 2 เท่า
2.กรณีเกินกว่า 90 วัน ต้องเสียเงินเพิ่ม 5 เท่า
3. กรณีเจ้าพนักงานตรวจพบ ต้องเสียเงินเพิ่ม 6 เท่า

ความรับผิดชอบทางกฎหมายอาญา
1.ไม่เสีย ไม่ขีดฆ่า มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
2.หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร มีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
3.ไม่ทำหรือไม่เก็บบันทึกตามมาตรา 105 ตรี หรือไม่ออกใบรับให้ทันทีที่ถูกเรียกร้องตาม มาตรา 106 หรือออกใบรับซึ่งไม่ปิดแสตมป์ตามจำนวนอากรที่ต้องเสีย โทษปรับไม่เกิน 500 บาท
4.ผู้ใดโดยตนเองหรือสมคบกับผู้อื่นทำให้ไม่มีการออกใบรับหรือไม่ออกใบรับให้ทันทีที่รับเงิน หรือรับชำระราคาตามมาตรา 105 หรือออกใบรับเป็นจำนวนเงินน้อยกว่า ที่รับเงินหรือรับชำระราคาจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งปรับทั้งจำ
5.จงใจขัดขวางตามพนักงาน ตามมาตรา 123 หรือไม่ยอมตอบคำถามเมื่อซักถามหรือฝ่าฝืนมีความผิดโทษไม่เกิน 500 บาท
ุ6.ติดแสตมป์ปลอม หรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้วที่มีกฏกระทรวงเลิกใช้แล้วปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests