ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

Post by EyePornnipa »

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายออกแทน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้ากำหนดให้ผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งที่จ่าย ซึ่งการหักภาษีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด หลังจากนั้นให้นำเงินส่งกรมสรรพากร https://www.rd.go.th/publish/27862.0.html

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจะมีด้วยกัน 2 กรณี คือ
1.กรณีผู้รับยอมให้หัก ณ ที่จ่าย คือ การหัก ณ ที่จ่ายปกติ
2.กรณีผู้รับไม่ยอมให้หัก ณ ที่จ่าย คือ การหัก ณ ที่จ่ายโดยออกให้ครั้งเดียว และ การหัก ณ ที่จ่ายออกให้ตลอดไป

โดยเราจะเห็นว่าในแบบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย จะมีช่องให้ผู้จ่ายเลือก ดังภาพ และการออกหัก ณ ที่จ่าย มีวิธีคิด ดังนี้
2019-06-25_17-20-50.png
ตัวอย่าง เช่น บริษัท A จำกัด จ่ายค่าบริการพัฒนาระบบให้กับ นาย B จำนวน 50,000 บาท

หัก ณ ที่จ่าย วิธีคิด คือ จำนวนเงินที่จ่าย * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1.png
1.png (4.8 KiB) Viewed 395 times
ออกให้ครั้งเดียว วิธีคิด คือ (จำนวนเงินที่จ่าย + ภาษี หัก ณ ที่จ่าย) * อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
2.png
2.png (7.92 KiB) Viewed 395 times
ออกให้ตลอดไป วิธีคิด คือ จำนวนเงินที่จ่าย * (อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย / 100 - อัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย)
3.png
3.png (11.24 KiB) Viewed 395 times

อ้างอิง https://www.facebook.com/welovebunchee/posts/1167950160033183/

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 55 guests