เรามารู้จักกับฟังก์ชัน imagefilledarc - สร้างภาพในส่วนที่เหลือให้เต็ม

PHP Knowledge เป็น บอร์ดรวามความรู้ php เน้นบทความ แนวทางการเขียนโปรแกรม บันทึกกันลืม เพื่อให้สมาชิกได้เขียนความรู้ที่ตัวเองมีให้สมาชิกท่านอื่นๆ ได้ เข้ามาอ่าน และ ไว้อ่านเองกันลืมด้วย

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

เรามารู้จักกับฟังก์ชัน imagefilledarc - สร้างภาพในส่วนที่เหลือให้เต็ม

Post by Patipat »

เราอาจจะมี ฟังก์ชันที่เรายังไม่ได้เคยศึกษาหรือว่า เราอาจจะไม่รู้จักฟังก์ชั่น เพราะเราจะใช้กันอยู่บ่อย ๆ ก็มีอยู่ไม่กี่ฟังก์ชันเท่านั้น และคุณรู้หรือไม่ว่า PHP สามารถใช้ฟังก์ชันวาด ภาพตามที่เรากำหนดขนาดได้ เราจะมาดูกันนะครับ ว่า ฟังก์ชันนี้วาดภาพแบบไหน แต่ในฟังก์ชันนี้ก็แค่เพียงสร้างภาพ ที่เราวาดไปแล้ว ยังไม่ครบวงกลม สามารถเสริมภาพที่ขาดไปได้ครับ
ดูในโค้ดส่วนแรก

Code: Select all

<?php
$image = imagecreatetruecolor(100, 100); 
  
$red      = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00); 
$darkred  = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00); 
  
for ($i = 60; $i > 50; $i--) { 
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360, $darkred, IMG_ARC_PIE); 
} 
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360, $red, IMG_ARC_PIE); 
  
header('Content-type: image/png'); 
imagepng($image); 
imagedestroy($image); 
?> 
ผลลัพธ์ทีได้คือ
Selection_999(532).png
Selection_999(532).png (561 Bytes) Viewed 150 times

โค้ดที่จะสร้าง รูปภาพเติมในส่วนที่ไม่เต็มครับ **อ่านหัวข้อในโค้ดที่ Comment ได้เลยครับ

Code: Select all

<?php

// สร้างภาพ ขนาด 100x100 px 
$image = imagecreatetruecolor(100, 100);

//  กำหนดสีเพื่อจะนำไปใช้
$white    = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
$gray     = imagecolorallocate($image, 0xC0, 0xC0, 0xC0);
$darkgray = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x90, 0x90);
$navy     = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x80);
$darknavy = imagecolorallocate($image, 0x00, 0x00, 0x50);
$red      = imagecolorallocate($image, 0xFF, 0x00, 0x00);
$darkred  = imagecolorallocate($image, 0x90, 0x00, 0x00);

// ส่วนนี้ทำภาพครับ
for ($i = 60; $i > 50; $i--) {
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 0, 45, $darknavy, IMG_ARC_PIE);
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 45, 75 , $darkgray, IMG_ARC_PIE);
   imagefilledarc($image, 50, $i, 100, 50, 75, 360 , $darkred, IMG_ARC_PIE);
}
// เติมขนาดภาพให้เป็นวงกลม
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 0, 45, $navy, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 45, 75 , $gray, IMG_ARC_PIE);
imagefilledarc($image, 50, 50, 100, 50, 75, 360 , $red, IMG_ARC_PIE);


// ตรงนี้ดป็นส่วนแสดงภาพ
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
?>
ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ภาพ 3D ครับ
Selection_999(531).png
Selection_999(531).png (752 Bytes) Viewed 150 times
อ้างอิง
1 https://www.php.net/manual/en/function.imagefilledarc.php
2 https://www.geeksforgeeks.org/php-imagefilledarc-function/
3 http://syframework.alwaysdata.net/imagefilledarc
Kor ma di kub. :)

Return to “PHP Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests