ฟังก์ชัน setTitle - ใช้เซ็ตไตเดิลแบบ ไดนามิก

แชร์ ความรู้ในการ พัฒนา Joomla Component Extension Module Plugin

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Patipat
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 996
Joined: 10/06/2019 10:12 am

ฟังก์ชัน setTitle - ใช้เซ็ตไตเดิลแบบ ไดนามิก

Postby Patipat » 06/08/2019 7:11 pm

การทำเว็บไซต์ทั่วไปเราต้องมี Title ของเว็บไซต์อยู่ไม่ว่าจะเข้าไปเพจไหน เพราะว่าถ้า Website ของคุณ ไม่มี Titleเราก็ไม่อาจจะทราบได้ว่าเราอยู่ในหน้าไหนของเว็บไซต์ ดังนั้น Title จึงสำคัญกับเว็บไซต์เป็นอย่างมากและผมได้ศึกษาเกี่ยวกับ Funtion setTitle ของ Joomla จะมีทั้ง setTitle แบบ ธรรมดาและ Dynamic และบทความนี้จะทำการ setTitle แบบ Dynamic เราไปดูกันเลยครับ แบบ Dynamic ก็คือเราสามารถกำหนดเองได้ในหน้าตั้งค่า

รูปแบบของ Function settile แบบ Dynamic

Code: Select all

$ app  =  JFactory :: getApplication (); 
$ this 
-> setTitle (  $ title  .  '-'  .  $ app -> getCfg (  'sitename'  )  ); 


รูปแบบของ Function settitle แบบปกติ

Code: Select all

function setTitle($title) {
        $this->title = $title;


อย่างถ้าต้องการทำแบบ Dynamic ก็จะมี field ในการกรอกข้อมูล

Code: Select all

<fields name="params">
      <field name="comingsoon_title" type="text" default="Coming Soon Title" label="HELIX_COMINGSOON_TITLE" 
      description
="HELIX_COMINGSOON_TITLE_DESC" class="child comingsoon comingsoon_1" />
<
dields


การเรียกใช้งาน

Code: Select all

$comingsoon_title = $this->params->get('comingsoon_title');
if(
 $comingsoon_title ) {
    $doc->setTitle( $comingsoon_title . ' | ' . $app->get('sitename') );
}

$comingsoon_date = explode('-', $this->params->get("comingsoon_date")); ผลลัพธ์ในหน้าตั้งค่า Title ก็จะได้
Selection_999(640).png
Selection_999(640).png (8.9 KiB) Viewed 94 times


ผลลัพธ์จากการรันโปรแกรม
Selection_999(641).png
Selection_999(641).png (11.43 KiB) Viewed 94 times


อ้างอิง
1 https://docs.joomla.org/Customising_the_dynamic_page_title
2 https://docs.joomla.org/API15:JDocument/setTitle
3 https://stackoverflow.com/questions/31454079/set-page-title-in-joomla-3-from-a-module
If you fall, let you stand. :)

Return to “Joomla Developing Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests