สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

EyePornnipa
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 681
Joined: 17/06/2019 10:21 am

สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

Post by EyePornnipa »

อยากทราบว่า กรณีที่เราได้รับการแจ้งหนี้ แต่ วันที่ในใบแจ้งหนี้ เป็นวันหยุด ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันหยุดไม่มี

ในการบันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ เราควรใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ก่อนในใบแจ้งหนี้ หรือวันถัดไปในใบแจ้งหนี้ค่ะ

สมมุติ แจ้งหนี้มาวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม เราควรใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม หรือ ณ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม ค่ะ
Amp_Audit
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 617
Joined: 07/01/2017 10:55 am

Re: สอบถามการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการบันทึกเจ้าหนี้ต่างประเทศ

Post by Amp_Audit »

ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนวันที่ก่อนใบแจ้งหนี้ คือ วันศุกร์ที่ 16 จ้า
Post Reply

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests