วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้ง share ของ googledrive

แชร์ความรู้ภาษา Python ไพทอน การเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
jirawoot
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 961
Joined: 17/06/2019 10:30 am

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้ง share ของ googledrive

Postby jirawoot » 21/08/2019 4:20 pm

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากลิ้ง share ของ googledrive

ภาษา Python เป็นภาษาหนึ่งที่สามารถทำได้หลายอย่าง และสำหรับใครที่จะทำการอัพโหลดไฟล์ หรือดาวน์โหลดโดยการนำลิ้งที่ share ของ google drive สามารถนำเอาวิธีหรือโค้ดคำสั่งนี้นำไปประยุกต์ หรือใช้งานได้ ในการทำงานของวิธีนี้จะใช้การ request เข้ามาจัดดังนั้นก็ต้องใช้ librarry ของ Python ที่มีชื่อว่า requests โดยจะต้องทำการติดตั้งตัวนี้ขึ้นมาก่อน

คำสั่งในการติดตั้ง requests

Code: Select all

pip install requests


ขั้นตอนแรกให้ทำการสร้างฟังก์ชันขึ้นมา

Code: Select all

def download_googledrive(id, destination):
    URL = "https://docs.google.com/uc?export=download"
    session = requests.Session()
    response = session.get(URL, params = { 'id' : id }, stream = True)
    head_r=response.headers
    content_dis=head_r['Content-Disposition']
    content_dis=content_dis.split(';')
    for index in range(len(content_dis)):
        if content_dis[index].split('=')[0] =='filename':
            filename = content_dis[index].split('=')[1]
            filename = filename.split('"')[1]
    destination=destination + filename
    save_file(response, destination)
    return filename


จากนั้นให้สร้างฟังก์ชัน save_file

Code: Select all

def save_file(response, destination):
    CHUNK_SIZE = 32768
    with open(destination, "wb") as f:
        for chunk in response.iter_content(CHUNK_SIZE):
            if chunk: # filter out keep-alive new chunks
                f.write(chunk)


ให้ทำการสร้างมารับลิ้ง share ของ googledrive และ path ที่เก็บไฟล์

Code: Select all

url = 'https://drive.google.com/open?id=1Yn1vi-2diTLXikdF7iYA7WYe213rfVJl'
url = url.split('?')[1]
file_id=url.split('=')[1]
pathfile = 'file/'


จากนั้นจึงทำการเรียกใช้ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นเมื่อตอนแรก

Code: Select all

import requests

def download_googledrive(id, destination):
    URL = "https://docs.google.com/uc?export=download"
    session = requests.Session()
    response = session.get(URL, params = { 'id' : id }, stream = True)
    head_r=response.headers
    content_dis=head_r['Content-Disposition']
    content_dis=content_dis.split(';')
    for index in range(len(content_dis)):
        if content_dis[index].split('=')[0] =='filename':
            filename = content_dis[index].split('=')[1]
            filename = filename.split('"')[1]
    destination=destination + filename

    save_file(response, destination)
    return filename

def save_file(response, destination):
    CHUNK_SIZE = 32768

    with open(destination, "wb") as f:
        for chunk in response.iter_content(CHUNK_SIZE):
            if chunk: # filter out keep-alive new chunks
                f.write(chunk)

url = 'https://drive.google.com/open?id=1Yn1vi-2diTLXikdF7iYA7WYe213rfVJl'
url = url.split('?')[1]
file_id=url.split('=')[1]
pathfile = 'file/'
file_down=download_googledrive(file_id, pathfile)

print 'Download file :'+file_down+'success'

แล้วทำการรันโปรแกรมก็จะได้ไฟล์เข้ามาอยู่ใน path ที่เก็บ
ผลที่ได้
Image

จากนั้นสังเกตที่ path ที่เก็บไฟล์จะมีไฟล์เพิ่มเข้ามา
ผลที่ได้
Imageอ้างอิง
https://stackoverflow.com/questions/38511444/python-download-files-from-google-drive-using-url
https://www.codementor.io/aviaryan/downloading-files-from-urls-in-python-77q3bs0un
https://code.tutsplus.com/tutorials/how-to-download-files-in-python--cms-30099

Return to “Python Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler], Google Adsense [Bot] and 21 guests