ผมขอสอบถามการทำวนลูปใน Vue.js จากข้อมูลที่ได้รับมาเป็น json หน่อยนะครับ ผมเขียนแบบนี้แล้วมันแสดงมาแค่ แถวเดียว ต้องทำยัง

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ ปัญหาการใช้งาน Mobile การพัฒนา App บน SmartMobile , tablet Android, iOS, Window Phone และ ฯลฯ

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Sukitti Tongsri
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 24/09/2019 3:09 pm

ผมขอสอบถามการทำวนลูปใน Vue.js จากข้อมูลที่ได้รับมาเป็น json หน่อยนะครับ ผมเขียนแบบนี้แล้วมันแสดงมาแค่ แถวเดียว ต้องทำยัง

Post by Sukitti Tongsri »

Code: Select all

<template>
  <Page class="page" backgroundColor="#FFEFD5">
    <ScrollView>
      <StackLayout class="home-panel">
        <StackLayout class="form">
          <TextField v-model="stdCode" text="stdCode" hint="รหัสนักศึกษา..."
            class="input input-border" backgroundColor="#E0FFFF" />
          <Button text="Search" @tap="sCode" width="40%" height="50"
            backgroundColor="#FFCCCC" />
          <Label :text="item" v-for="item in mygrade" />
        </StackLayout>
    </ScrollView>
  </Page>
</template>

<script>
  import * as appSettings from "tns-core-modules/application-settings";
  export default {
    methods: {
      onGoBake() {
        this.$navigateBack();
      },
      sCode() {
        let postdata = {
          secure: this.secure,
          stdCode: this.stdCode
        };
        fetch(this.apiUrl + "Gradelist.php", {
            method: "POST",
            headers: {
              "Content-Type": "application/json"
            },
            body: JSON.stringify(postdata)
          })
          .then(function(response) {
            return response.json();
          })
          .then(function(myRes) {
            console.log(myRes);
            if (myRes.status == "1") {
              let mygrade = {
                fname: myRes.stdFName,
                lname: myRes.stdLName,
                sname: myRes.subjDescription,
                grade: myRes.grdGrade,
                msg: myRes.msg
              };
              appSettings.setString(
                "mygrade",
                JSON.stringify(mygrade)
              );
            } else {
              alert(mygrade.msg);
            }
          });
      }
    },
    data() {
      return {
        secure: "99999",
        apiUrl: "http://1.179.146.156/com51/6132040011/",
        mygrade: JSON.parse(appSettings.getString("mygrade"))
      };
    }
  };
</script>

<style scoped>
  .home-panel {
    vertical-align: center;
    font-size: 20;
    margin: 15;
  }

  .description-label {
    margin-bottom: 15;
  }
</style>
*******************อันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงทั้งหมดครับ****************************

[
{
"status": "1",
"stdCode": "6132040001",
"stdFName": "กลทีป์",
"stdLName": "ขวัญเจริญ"
},
{
"status": "1",
"stdCode": "6132040002",
"stdFName": "โกศล",
"stdLName": "ภูมิไสว"
},
{
"status": "1",
"stdCode": "6132040003",
"stdFName": "คัมภีรภาพ",
"stdLName": "เสวตวงษ์"
},
{
"status": "1",
"stdCode": "6132040004",
"stdFName": "ชินราช",
"stdLName": "สายสร้อย"
}
]
*******************อันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องการนำมาแสดงทั้งหมดครับ****************************
ที่ผมทำแสดงผลออกมาแค่
1
6132040001
กลทีป์
ขวัญเจริญ

แต่ผมต้องการของตุณคน ต้องทำยังไงครับ รบกวนด้วยครับ ขอบตุณครับ


Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Mobile Programming - Android, iOS, Window Phone”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests