ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีโรงแรม

ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี ปัญหา การทำงานกับ บ. อื่น หรือบุคคลอื่น หรือ ภาษีต่างๆ กรมสรรพากร

Moderator: mindphp

nnamfon.26
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 699
Joined: 21/10/2019 10:16 am

ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีโรงแรม

Post by nnamfon.26 »

การบัญชีโรงแรม เป็นการดำเนินงานบัญชีที่ครบทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ แผนกครัว เป็นต้น ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และคำนึงถึงการควบคุมผลการดำเนินงานที่จะได้รับว่ามีกำไร หรือขาดทุนเท่าไร ซึ่งจะต้องแสดงโดยอาศัยจุดคุ้มทุนในการเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้
รายได้ของโรงแรม มาจาก
1.รายได้ห้องพัก
2.รายได้ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3.รายได้จากบริการรับ-ส่งแขก
4.รายได้จากการบริการอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายของโรงแรม มาจาก
1.ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าน้ำมันรถ ค่าสาธารณูปโภคของทางโรงแรม
2.เงินเดือนพนักงาน
3.ค่าเสียภาษีต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน เป็นต้น
4.ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงแรม

ทั้งนี้ในการบันทึกบัญชีของบัญชีโรงแรมจะเหมือนกับบัญชีทั่วไป แต่จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
การบันทึกบัญชี.PNG
การบันทึกบัญชี.PNG (64.91 KiB) Viewed 575 times
และในการทำงบการเงินจะต้องบันทึกบัญชีเป็นรายแผนกเพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการใช้ข้อมูล
นอกจากนี้บัญชีโรงแรมต้องอาศัยข้อมูลทางกรมสรรพากรในการเสียภาษีอากรสำหรับกิจการโรงแรมอีกด้วย ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก www.rd.go.th
Image
อ้างอิง
http://www.a-lisa.net/topic/2322
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/morkor/km/guidebook/hotel.pdf
http://free-ebook-ram.blogspot.com/2009/10/hospital-accounting.html
https://prezi.com/phlz75-coyzt/presentation/

Return to “ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests