จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์ GroundOverlay overlay

พูดคุย แลกเปลี่ยน ปัญหา การเขียน JavaScript เครื่องมือ AJAX Web 2.0 AJAX Framework Jquery

Moderator: mindphp

User avatar
niran
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 22/07/2020 9:16 pm

จะต้องทำยังไงถึงจะสมบรูณ์ GroundOverlay overlay

Post by niran »

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="IE=Edge" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />

<script type='text/javascript'>
var map, historicalOverlay;

function initMap() {
map = new google.maps.Map(document.getElementById('myMap'), {
center: new google.maps.LatLng(40.740, -74.18),
zoom: 12
});

var imageBounds = {
north: 40.773941,
south: 40.712216,
east: -74.12544,
west: -74.22655
};

historicalOverlay = new google.maps.GroundOverlay(
'https://www.lib.utexas.edu/maps/histori ... j_1922.jpg',
imageBounds);
historicalOverlay.setMap(map);
}
</script>

<!-- Google Maps Script Reference -->
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js ... itMap&key=[Your Google Maps Key]" async defer></script>
</head>
<body>
<td>Opacity</td>
<td>
<form oninput="opacity.value=Opacity.value">
<input type="range" id="Opacity" value="1" min="0" max="1" step="0.1" oninput="updateImageLayer()" onchange="updateImageLayer()" />
<output name="opacity" for="Opacity">1</output>
</form>
</td>
</tr>
<div id="myMap" style="position:relative;width:600px;height:400px;"></div>
</body>
</html>
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “JavaScript & Jquery Ajax”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests