ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน

การใช้งานและ แนะนำโปรแกรมเกี่ยวกับ งานบัญชี และ ERP อีอาร์พี

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Duanghathai Termtem
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 849
Joined: 30/11/2020 10:24 am

ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน

Post by Duanghathai Termtem »

ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน
ขาดทุนสุทธิ (Net Loss Income) คือ การที่กิจการมีผลรวมรายได้หักด้วย ผลรวมของค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี มีผลลัพธ์ติดลบ นั่นแสดงว่ากิจการมียอดของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ขาดทุน ซึ่งโดยปกติเมื่อพูดถึงลขาดทุน หลายคนจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก แต่ในขณะที่ทางภาษี กลับเป็นผลดีต่อกิจการ ในเรื่องขอการจ่ายภาษีที่น้อยลง เนื่องจากตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กิจการสามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาหักออกจากฐานภาษีได้ ใช้ในการยื่น ภงด.50

การคำนวณผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีย้อนหลัง
คือการนำขาดทุนสุทธิย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ก่อนปีปัจจุบัน มาหักออกจากฐานภาษี ของปีที่เกิดกำไรได้ เช่น
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (19.59 KiB) Viewed 107 times
ซึ่งในปี 2560 มีผลกำไร 2,732,183.08 บาท
นั่นแสดงว่า ในปี 2560 นั้น กิจการสามารถนำขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 5 ปี ที่ใช้ได้ คือของปี 2555-2559 โดยสมมตให้ปีก่อนหน้านี้ไม่กิจการไม่เคยมีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักออกเลย ทำให้ในปี 2560 กิจการคเหลือผลกำไรสุทธิ คิดเป็น
กำไรสุทธิสำหรับปี 2,732,183.00 บาท
หัก ขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 5 ปี
มาจาก (-174,451.61) + (-812,971.94) -987,423.55 บาท
กำไรสุทธิคเหลือสำหรับปี 1,744,759.45 บาท

จากตัวอย่าจะเห็นได้ว่า การที่กิจการนำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีย้อนหลัง มาหักออกจากปีภาษีนั้น สามารถทำให้ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กิจการ้อจ่ายให้รัฐบาลลดลงมาก
อ้างอิง:
http://www.rd.go.th/region10/2557.0.html
https://www.avaccount.com/accountcontent/index.php?topic=6200.0
https://www.xn--b3cf3alb5cxfdh8a1v.com/?p=494

Return to “Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests