สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

หมวดสำหรับแบ่งบันความ รู้ต่างๆ จะมีหมวดย่อยๆ ในหมวดนี้ เช่น php, SQL, XML, CSS

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

zend_framework
PHP Full Member
PHP Full Member
Posts: 41
Joined: 08/03/2011 11:22 pm

สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

Post by zend_framework »

สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหนดไว้ที่บทความที่แล้วนะ

1. สร้าง Bootstrap File หรือ /srv/www/htdocs/index.php มีข้อมูลดังนี้

Code: Select all

<?php
define('ROOT_DIR', dirname(dirname(__FILE__)));

//Error Reporting
error_reporting(E_ALL|E_STRICT);
ini_set('display_errors', 'on');

//Declare PATH Type1
//Modify include PATH
ini_set('include_path', ini_get('include_path')
        . PATH_SEPARATOR . '../application/models' 
        . PATH_SEPARATOR . '../library');


// Zend Framework Include for ZF 1.7.3 or below
//require_once "Zend/Loader.php";
//Zend_Loader::registerAutoload();
//Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');

// Zend Framework Include for ZF 1.8.0 or above
//see more info : http://framework.zend.com/manual/en/zend.loader.autoloader.html
require_once 'Zend/Loader/Autoloader.php';
$loader = Zend_Loader_Autoloader::getInstance();
$loader->setFallbackAutoloader(true);
$loader->suppressNotFoundWarnings(false);
Zend_Loader::loadClass('Zend_Controller_Front');


//get the front contorller instance
$front = Zend_Controller_front::getInstance();
$front->throwExceptions(true);
$front->setControllerDirectory('../application/controllers');

//Go Go Go
$front->dispatch();

?>
2. สร้างไฟล์ /srv/www/application/controllers/IndexController.php มีข้อมูลดังนี้

Code: Select all

<?php

class IndexController extends Zend_Controller_Action
{

    public function indexAction()
    {
       echo "<h1>Hello World</h1></center>";
    }

}

?>
3. สร้างไฟล์เปล่าชื่อ views/scripts/index/index.phtml
4.เปิด browser ชี้ URL ไปที่ http://127.0.0.1 ถ้าถูกต้องจะได้ข้อความ "Hello World" อยู่ตรงกลางหน้า หรือ เรียก เป็น http://localhost ก็ได้
สำรับใครสร้างงานไว้ที่ www/test ก็เรียก
http://localhost/test
นะครับ
ที่มาบทความนี้และต่อๆ ไปจะเน้นมาจาก : phayoune.org
ขอบคุณ อ. ไว้ ณ. ที่นี้ด้วย
LEG
PHP Hero Member
PHP Hero Member
Posts: 105
Joined: 12/07/2019 2:54 pm
Contact:

Re: สร้าง Hello World กัน สำหรับคนที่สร้าง ไว้ที่ www ก็ www หรือ www/test ตามกำหน

Post by LEG »

:like: :-D :-D
ศูนย์รวมเครื่องวัดคุณภาพ https://legatool.com/
ผู้เชี่ยวชาญของตลาดเครื่องมือวัด อุปกรณ์ทดสอบ และชุดทดสอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Share Knowledge”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 23 guests