Program Bandwidth
Program Bandwidth
YOUR IP IS : 3.237.34.21
    คำนวณ Bandwidth

  • กรอก Pages Views
  • กรอก Pages Average Page Size in Kilobytes
  • เลือกประเภท วัน/เดือน
  • กดปุ่ม Calculate เพื่อดูผลลัพธ์

Bandwidth คืออะไร

Bandwidth คือ ปริมาณการรับ และการส่งข้อมูล (Data-Transfer) ของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second) , Mbp (bps*1000000) เช่น Bandwidth ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทย เท่ากับ 14.4 Kbps, Bandwidth ของสายส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น ซึ่งตัวเลข Bandwidth ที่ได้นี้เป็นพียงตัวเลขทางทฤษฎีที่บอกถึงปริมาณของข้อมูลที่เข้าสู่ซีพียูในแต่ละวินาที ในความเป็นจริง Bandwidth ของระบบจริงอาจมีค่าน้อยกว่าที่คำนวณเพียงเล็กน้อย

คำว่า Bandwidth นั้นเกิดจาก Band หมายถึง คลื่นความถี่ และ Width หมายถึง ความกว้าง รวมแล้ว Bandwidth คือ ความกว้างของคลื่นความถี่ เปรียบได้กับถนน ยิ่ง Bandwidth สูง การรับส่งข้อมูล เข้า ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูง ฉะนั้น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูป หรือโฮสติ้ง (Web hosting ) เราควรคำนึงถึงส่วนนี้ด้วย เพราะถ้าเลือกไม่ดีในตอนแรก อาจส่งผลเสียหายภายหลังได้ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน หากเป็นไปได้ควรเลือก Bandwidth แบบไม่จำกัด (Unlimited) ทั้งนี้ก็ดูงบประมาณตามความเหมาะสมของเราด้วย

ข้อมูลที่นับเป็น Bandwidth มีดังต่อไปนี้
1.) Website
2.) Email
3.) Ftp
4.) DirectAdmin

Read More »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ID VIEW PAGE AVERAGE TYPE TRANSFER DATE IP Show
24457 2 1 Day 0 2024-02-22 13:58:23 101.108.194.120    
24456 1 1 Day 0 2024-02-22 13:58:12 101.108.194.120    
24455 1 1 Day 0 2024-02-22 13:41:56 101.108.194.120    
24454 160 20 Day 0.09 2024-02-20 16:09:18 103.120.114.146    
24453 1 1 Day 0 2024-02-19 23:44:54 119.42.100.182    
24452 1 207 Day 0.01 2024-02-02 10:57:59 110.170.177.57    
24451 40 10 Month 0 2024-01-30 11:31:07 115.84.92.187    
24450 10 450 Day 0.13 2024-01-29 12:26:53 49.237.4.86    
24449 10 28000 Day 8.13 2024-01-26 14:20:00 110.49.76.164    
24448 1 280000 Day 8.13 2024-01-26 14:19:42 110.49.76.164    
ดูข้อมูลเพิ่มเติม