คำนวณภาษีรถยนต์

รถเก๋ง กับ รถ 4 ประตู


CC
ปี
เดือน

ขั้นตอนการใช้งาน
 • กรอกชื่อผู้ใช้ ในช่องชื่อผู้ใช้
 • ใส่จำนวนซีซีเครื่องรถของคุณ ในช่องจำนวนซีซี
 • เลือกว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ในช่องนิติบุคคล
 • ใส่จำนวนอายุการใช้งานของรถยนต์กี่ปี ในช่องอายุการใช้งาน
 • กรณีมีการจ่ายล่าช้า ใส่จำนวนเดือนที่จ่ายล่าช้า หากไม่มีหรือจ่ายตรงตามกำหนด ให้ใส่เลข 0 ในช่องจ่ายล่าช้า
 • กดปุ่มคำนวณเพื่อดูผลลัพท์จำนวนภาษีที่เราต้องจ่ายในปีนี้
ตัวอย่าง
 • จำนวนซีซี : 1500
 • นิติบุคคล : ไม่ใช่
 • อายุการใช้งาน : 4ปี
 • จ่ายล่าช้า : 0 เดือน

ภาษีรถยนต์

จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี) ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีอัตรา ดังนี้
 • 600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.50 บาท
 • 601 - 1,800 ซีซี ๆ ละ 1.50 บาท
 • เกิน 1,800 ซีซี ๆ ละ 4.00 บาท
ทั้งนี้ หากเป็นรถของนิติบุคคลที่มิได้เป็นผู้ให้เช่าซื้อ ให้จัดเก็บในอัตราสองเท่า นอกจากนี้ หากเป็นรถที่จดทะเบียนมาแล้ว 5 ปี ให้ได้รับการลดหย่อนภาษีประจำปีในปีต่อ ๆ ไป ดังนี้
 • ปีที่ 6 ร้อยละ 10
 • ปีที่ 7 ร้อยละ 20
 • ปีที่ 8 ร้อยละ 30
 • ปีที่ 9 ร้อยละ 40
 • ปีที่ 10 และปีต่อ ๆ ไป ร้อยละ 50
หากเสียภาษีช้าต้องเสียค่าปรับเดือนละ 1%อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ ชื่อผู้ใช้ จำนวนซีซี นิติบุคคล อายุการใช้งาน จ่ายล่าช้า รวมค่าภาษี เวลาที่ใช้งาน IP Address แสดงข้อมูล
20260 1 1996 CCไม่ใช่ 2 ปี 0 เดือน 2884.00 บาท 2024-06-17 12:32:21202.80.243.***
20259 หมูปิ้ง 1798 CCไม่ใช่ 12 ปี 0 เดือน 1048.50 บาท 2024-06-17 08:49:29202.151.6.***
20258 วชิราพร 1500 CCไม่ใช่ 11 ปี 0 เดือน 825.00 บาท 2024-06-14 16:32:04110.164.192.***
20257 starry 7500 CCไม่ใช่ 0 ปี 0 เดือน 24900.00 บาท 2024-06-14 10:49:35183.14.134.***
20256 Nick 1700 CCไม่ใช่ 4 ปี 0 เดือน 1950.00 บาท 2024-06-14 10:39:32183.14.134.***
20255 ranger 2297 CCไม่ใช่ 10 ปี 0 เดือน 2044.00 บาท 2024-06-13 19:00:012403:6200:8831:1709:f2e:1a46:21ed:****
20254 ranger 3200 CCไม่ใช่ 10 ปี 0 เดือน 3850.00 บาท 2024-06-13 18:59:042403:6200:8831:1709:f2e:1a46:21ed:****
20253 1639900012286 2400 CCไม่ใช่ 2 ปี 0 เดือน 4500.00 บาท 2024-06-13 14:52:55159.192.35.***
20252 สส 1995 CCไม่ใช่ 12 ปี 4 เดือน 1497.60 บาท 2024-06-13 11:44:56103.43.229.***
20251 หมูปิ้ง 1499 CCไม่ใช่ 5 ปี 0 เดือน 1648.50 บาท 2024-06-13 10:17:33202.151.6.***