โปรแกรมแปลงพื้นที่ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร

เวอร์ชัน : 1.1.0

พื้นที่ คืออะไร ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา

โปรแกรมนี้ โปรแกรมแปลงพื้นที่ โปรแกรมคํานวณ ไร่ งาน ตารางวา ตารางเมตร พื้นที่ คือ ปริมาณของพื้นผิวหรือรูปร่างสองมิติ ที่แสดงถึงขอบเขตเนื้อที่ในแนวแผ่นระนาบ พื้นที่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นจำนวนวัสดุที่หนาขนาดหนึ่งเท่าที่จำเป็นที่จะประกอบขึ้นเป็นรูปร่าง หรือปริมาณสีทาเท่าที่จำเป็นที่จะทาผิวหน้าในครั้งเดียว พื้นที่เป็นมโนทัศน์ในสองมิติที่คล้ายคลึงกับความยาวของเส้นโค้งในหนึ่งมิติ หรือปริมาตรของทรงตันในสามมิติ

พื้นที่ของรูปร่างสามารถวัดได้โดยการเปรียบเทียบกับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีขนาดตายตัวขนาดหนึ่ง หน่วยมาตรฐานของพื้นที่ในหน่วยเอสไอคือ ตารางเมตร (m2) ซึ่งเป็นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละหนึ่งเมตร รูปร่างที่มีพื้นที่เท่ากับสามตารางเมตร จะเหมือนกับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเช่นนั้นสามรูป ในทางคณิตศาสตร์ หน่วยตารางหน่วยถูกนิยามขึ้นให้มีพื้นที่เท่ากับ "หนึ่ง" และพื้นที่ของรูปร่างหรือพื้นผิวอื่น ๆ ก็จะเป็นจำนวนจริงไร้มิติจำนวนหนึ่ง

สูตรคำนวณหาพื้นที่ของรูปร่างพื้นฐานหลายสูตรเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก รูปวงกลม เป็นต้น จากการใช้สูตรเหล่านี้ พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมใด ๆ สามารถหาได้จากการแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยม ส่วนรูปร่างที่มีขอบเขตเป็นเส้นโค้งมักจะคำนวณพื้นที่ได้ด้วยแคลคูลัส (calculus)

อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ

ชื่อ

ค่าที่ป้อน

หน่วย

ตารางเมตร

ไร่

งาน

ตารางวา

ตารางเส้น

เวลา/วัน

เลข IP

แสดง
35308 1 20 ตารางเมตร 20 0.0125 0.05 5 0.0125 2024-02-22 16:57:08 223.207.228.***
35307 นันทชัย 20 ไร่ 32000 20 80 8000 20 2024-02-22 16:56:17 223.207.228.***
35306 นพัตธร เมรสนัด 8806 ตารางเมตร 8806 5.50375 22.015 2201.5 5.50375 2024-02-22 15:28:55 159.192.220.***
35305 Best 1 ไร่ 1600 1 4 400 1 2024-02-22 10:32:33 183.88.90.***
35304 hana 1 งาน 400 0.25 1 100 1 2024-02-22 10:31:30 101.108.0.***
35303 hana 1 งาน 400 0.25 1 100 1 2024-02-22 10:29:07 101.108.0.***
35302 คิม 11652 ตารางเมตร 11652 7.2825 29.13 2913 7.2825 2024-02-22 10:07:50 171.4.89.***
35301 ณัฐพงศ์ 17115 ตารางเมตร 17115 10.696875 42.7875 4278.75 10.696875 2024-02-22 08:59:36 125.26.91.***
35300 ณัฐพงศ์ 17114 ตารางเมตร 17114 10.69625 42.785 4278.5 10.69625 2024-02-22 08:58:24 125.26.91.***
35299 เมท 1027 ตารางเมตร 1027 0.641875 2.5675 256.75 0.641875 2024-02-21 13:33:38 2403:6200:8957:1099:1528:13b4:5d6f:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม