โปรแกรมคำนวณหามูลค่าเงินในอนาคต FV (Future Value)

เวอร์ชัน 1.0.2

    คำนวณหาฟังก์ชั่น FV

  • กรอก : ชื่อผู้ใช้งาน, จำนวนเงินปัจจุบัน, จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง, จำนวนเงินในอนาคต, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลา, กำหนดชำระเงิน
  • กดปุ่ม : Calulate เพื่อคำนวณ หรือ Clear เพื่อกรอกข้อมูลใหม่

การคำนวณหา FV (Future Value)

                 
         FV (Future Value) เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณหามูลค่าในอนาคตของการลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยคงที่ สามารถใช้ได้กับการชำระเงินเป็นงวด หรือการชำระเงินคงที่
        
ตัวอย่าง
                 
FV = - [ (PV * ( (1 + Rate) ^ Nper ) ) + ( PMT * (1 + Rate * type) ) * ( ( (1+Rate) ^ Nper ) - 1 ) / Rate ) ]

             FV      =    จำนวนเงินในอนาคต
             PV      =    จำนวนเงินในปัจจุบัน
             Rate   =    อัตราดอกเบี้ย (Rate)
             Nper   =    ระยะเวลา
             type   =    กำหนดชำระเงิน (ต้นงวด = 1 , ปลายงวด = 0)
             pmt   =    จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง

             ตัวอย่าง

         จำนวนเงินในปัจจุบัน = 1,000,000 บาท , อัตราดอกเบี้ยต่อปี = 8%, ฝากทุกต้นปี จำนวนเงินที่ฝากต่อครั้ง 5,000 บาท , ระยะเวลา 10 ปี

วิธีคิด
         FV = - [ ( 1,000,000 * ( 1 + 8% ) ^ 10 ) + ( 5,000 * (1 + 8% * 1) ) * ( (1+8%) ^ 10 ) - 1 ) / 8% ) ]
         PMT = - 94,022.06          อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

No.

Name

PMT

PV

Rate

Nper

Type

FV

เวลาที่ใช้งาน

IP Address

แสดงข้อมูล

3187 สิ 1,000.00 1,000.00 3.00 % / ปี 1 ปี จ่ายปลายงวด -2,030.00 2024-02-22 20:41:57 2001:44c8:4709:60c5:859a:75cc:324f:****
3186 แบมบู 1,000.00 1,000.00 3.00 % / ปี 1 ปี จ่ายปลายงวด -2,030.00 2024-02-22 19:20:52 2405:9800:b661:3851:b9b7:ad05:d609:****
3185 3 5,000.00 100,000.00 0.02 % / ปี 4 ปี จ่ายต้นงวด -12,009.00 2024-02-22 16:04:59 184.22.232.***
3184 สส 6,000.00 0.00 454,550.00 % / ปี 50 ปี จ่ายปลายงวด -3.40 2024-02-21 22:32:14 2405:9800:b560:5dff:8d1f:34df:f014:****
3183 2,000.00 0.00 1.00 % / เดือน 180 เดือน จ่ายปลายงวด -99,916.00 2024-02-21 16:51:39 183.88.244.***
3182 W 133,347.00 -12,000.00 9.20 % / ปี 20 ปี จ่ายปลายงวด -647.10 2024-02-21 10:53:50 2405:9800:b860:6d48:25d4:1fd7:bbe:****
3181 W -13,334.00 -12,000.00 9.20 % / ปี 20 ปี จ่ายปลายงวด 139,535.00 2024-02-21 10:52:51 2405:9800:b860:6d48:25d4:1fd7:bbe:****
3180 W 133,347.00 120,000.00 9.20 % / ปี 20 ปี จ่ายปลายงวด -13,953.00 2024-02-21 10:49:38 2405:9800:b860:6d48:25d4:1fd7:bbe:****
3179 123 1.00 32,500.00 2.05 % / ปี 18 ปี จ่ายปลายงวด -46,850.00 2024-02-21 09:16:39 147.50.45.***
3178 123 32,500.00 325,000.00 2.05 % / ปี 18 ปี จ่ายปลายงวด -11,672.00 2024-02-21 09:14:27 147.50.45.***