โปรแกรมคำนวณหาอัตราดอกเบี้ย Rate (Interest Rate)
ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงินในปัจจุบัน (PV)

จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง (PMT)

จำนวนเงินในอนาคต (FV)

ระยะเวลา (NPER) เดือน
ปี

กำหนดชำระเงิน (Type)Version: 1.0.0

    คำนวณหาฟังก์ชั่น Rate

  • กรอก : ชื่อผู้ใช้งาน, จำนวนเงินปัจจุบัน, จำนวนเงินในอนาคต, จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง , ระยะเวลา, กำหนดชำระเงิน
  • กดปุ่ม : Calulate เพื่อคำนวณ หรือ Clear เพื่อกรอกข้อมูลใหม่

การคำนวณอัตราดอกเบี้ย (Rate)

                 
         Rate (Interest Rate) เป็นฟังก์ชั่นคำนวณอัตราดอกเบี้ยในการลงทุน
        
ตัวอย่าง
                 
PV * (1 + rate ) ^ nper + pmt (1 + rate * type) * ( ( 1 + rate ) ^ nper - 1 ) / rate ) + fv = 0

             FV      =    จำนวนเงินในอนาคต
             PV      =    จำนวนเงินในปัจจุบัน
             Rate   =    อัตราดอกเบี้ย
             Nper   =    ระยะเวลา
             type   =    กำหนดชำระเงิน (ต้นงวด = 1 , ปลายงวด = 0)
             pmt   =    จำนวนเงินที่จ่ายต่อครั้ง

             ตัวอย่าง

         มีเงินจำนวน = 20,000 บาท ต้องการให้เงินจำนวนนี้กลายเป็น = 50,000 บาท จ่ายสิ้นเดือนเดือนละ 1,000 บาท ภายในเวลา = 5 ปี อยากทราบว่าธนาคารต้องให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร

         วิธีคิด
         -20,000 * ( 1 + rate ) ^ 5 + -1000 * ( 1 + rate * 0 ) * ( ( ( 1 + rate ) ^ 5 - 1) / rate ) + 50,000 = 0
         rate = 0.16567 , 16.57 %          อ่านเพิ่มเติม »

ประวัติการใช้งาน

No.

Name

PV

PMT

FV

Nper

Type

Rate

เวลาที่ใช้งาน

IP Address

แสดงข้อมูล

378 m 50,000.00 1,500.00 60,000.00 60.00 เดือน จ่ายปลายงวด 1.44 2024-05-22 16:02:13 2403:6200:8
377 ดอม 50,000.00 25,000.00 60,000.00 4.00 เดือน จ่ายปลายงวด -21.05 2024-05-20 09:46:21 27.55.95.***
376 a 50,000.00 1,500.00 60,000.00 4.00 เดือน จ่ายปลายงวด -28.21 2024-05-18 15:27:21 159.192.***
375 pp 50,000.00 1,500.00 0.00 4.00 ปี จ่ายปลายงวด -108.00 2024-05-17 10:09:08 125.26.3.***
374 13 85,000.00 2,560.00 0.00 44.00 เดือน จ่ายปลายงวด 0.58 2024-05-10 15:18:14 110.77.145.
373 12 50,000.00 1,500.00 60,000.00 44.00 เดือน จ่ายปลายงวด 0.89 2024-05-10 15:17:25 110.77.145.
372 thanit 50,000.00 1,500.00 60,000.00 4.00 ปี จ่ายปลายงวด -28.21 2024-05-03 17:02:29 136.226.***
371 6 50,000.00 1,500.00 60,000.00 4.00 เดือน จ่ายปลายงวด -28.21 2024-04-09 11:46:55 101.109.10.
370 .. -700.00 1.00 749.00 1.00 ปี จ่ายปลายงวด 7.14 2024-03-08 17:47:10 2403:6200:8
369 peemai 20,000.00 1,000.00 50,000.00 5.00 ปี จ่ายปลายงวด 40.68 2024-03-05 16:44:18 58.82.149.***