โปรแกรมคำนวณสินเชื่อบ้าน


โปรแกรมคำนวณ สินเชื่อบ้าน
ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงิน บาท

อัตราดอกเบี้ย %

กรุณาเลือก ระยะเวลากู้ยืม :เวอร์ชัน 1.0.16   


    ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมคำนวณสินเชื่อบ้าน
  • กรอกชื่อผู้ใช้ ในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน
  • กรอกจำนวณเงินกู้ยืมลงในช่อง จำนวนเงิน
  • กรอกจำนวนอัตราดอกเบี้ยในช่อง อัตราดอกเบี้ย
  • กรอกระยะเวลาสินเชื่อ / ปี ในช่อง ระยะเวลาสินเชื่อต่อปี
  • กดปุ่มคำนวณ

สินเชื่อบ้าน คืออะไร ?

สินเชื่อบ้าน คืออะไร ?
         สินเชื่อบ้าน ก็คือ เงินกู้ ชนิดหนึ่งที่ทำการกู้ยืมมาจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งในระยะยาว เพื่อนำมาสร้างหรือซื้อบ้านที่เราต้องการ และหมายรวมถึง คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวโฮม และทาวเฮาท์ด้วย โดยผู้กู้จะต้องนำที่อยู่อาศัยนั้นแหละเป็นสิ่งค้ำประกันการจำนอง หรือหากคุณมีสินเชื่อบ้านอยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนสถาบันการเงินใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า คุณก็สามารถทำการไถ่ถอนสินเชื่อเดิมที่มีอยู่และมาเข้ากับธนาคารใหม่ได้ เรียกวิธีการนี้ว่า “รีไฟแนนซ์บ้าน” และหากคุณสนใจจะทำการกู้สินเชื่อบ้านและที่อยู่อาศัย สิ่งที่คุณต้องทำมีดังนี้
         - หลักฐานประจำตัว ได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส/ใบอย่า หรือใบมรณะ สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
         - หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ แบ่งเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีใบรับรองเงินเดือน พร้อมด้วยสมุดบัญชีธนาคาร และผู้มีอาชีพอิสระ ต้องมีสำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , บัญชีเงินฝาก พร้อม Statement , หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินอื่น ๆ
         - หลักฐานการซื้อขายหลักทรัพย์ สำเนาโฉนดที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ห้องชุด , แผนที่ทำเลที่ดิน ,รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล ทรัพย์ส่วนกลาง , สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือมัดจำ
         - หลักฐานอื่น ๆ เช่น หากกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมก็ต้องมี หนังสืออนุญาตหรือต่อเติม , หนังสือสัญญาจ้างหรือต่อเติม , แบบก่อสร้าง เป็นต้น
        
อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ

ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงิน

อัตราดอกเบี้ย

เงินดอกเบี้ย

ระยะเวลากู้

เงิน+อัตราดอกเบี้ย

จ่าย / เดือน

เวลาที่ใช้งาน

IP ของคุณคือ

แสดงข้อมูล

843 เจตพล สดศรีทอง 5,000,000.00 5.00 % 4,995,483.50 30 ปี 9,995,484.00 27,765.23 2023-10-05 15:42:21 171.101.108.***
842 นุ 2,500,000.00 7.00 % 3,487,722.50 30 ปี 5,987,722.50 16,632.56 2023-09-27 22:22:36 49.228.31.***
841 บ้าน 1,750,000.00 3.00 % 906,105.44 30 ปี 2,656,105.50 7,378.07 2023-09-23 10:43:50 113.53.41.***
840 tod 6,990,000.00 6.00 % 7,297,842.50 30 ปี 14,287,842.00 39,688.45 2023-09-20 11:59:30 2405:9800:b900:843c:99e:c609:8ec3:fd57
839 0 3,800,000.00 3.00 % 1,140,053.62 20 ปี 4,940,053.50 20,583.56 2023-08-15 11:22:46 223.205.204.***
838 0 3,800,000.00 3.00 % 1,777,496.00 30 ปี 5,577,496.00 15,493.04 2023-08-15 11:22:20 223.205.204.***
837 Parsart 1,200,000.00 4.00 % 859,944.31 30 ปี 2,059,944.38 5,722.07 2023-07-31 19:51:04 2405:9800:b520:53e2:d0d7:6cc2:6179:e5ce
836 a 2,179,000.00 4.00 % 2,192,302.00 40 ปี 4,371,302.00 9,106.88 2023-07-22 00:02:49 2403:6200:8892:426:6cd2:aba9:be6d:6911
835 d 200,000.00 6.00 % 66,449.20 10 ปี 266,449.19 2,220.41 2023-07-20 23:06:27 2403:6200:8872:cce4:cc6b:4324:d4da:19d6
834 มินิ 2,300,000.00 3.00 % 1,146,384.25 30 ปี 3,446,384.25 9,573.29 2023-07-16 07:37:28 2001:fb1:13e:eee:448:9c1a:83ae:b37c