โปรแกรมคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%
เวอร์ชัน 1.0.23
ขั้นตอนการคำนวณราคาก่อนบวก vat 7%
  • ผู้ใช้งานต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง โดยจะต้องเริ่มจาก กรอกชื่อ
  • ผู้ใช้จะต้องกรอกจำนวนเงิน
  • กดคำนวณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 %

         ในการซื้อของแต่ละครั้งเคยสังเกตุกันบ้างมั้ยว่าราคาของจริงๆมันเท่าไรกันแน่เราเงินส่วนที่เราเสียเพิ่มไปนั้นมันคืออะไร และในส่วนของผู้ประกอบการเองที่ต้องเสียภาษีให้กับทางรัฐบาลเราจะต้องไปหาเงินตรงไหนมาให้กับรัฐบาล สิ่งเหล่านี้เราเรียกมันว่า " ภาษีมูลค่าเพิ่ม"
         ภาษีมูลค่าหรือที่หลายๆ เรียกว่า แวต มีชื่อภาษาอังกฤษValue Added Tax (เวลู่แอดเด็ดแทก)หรือVAT (แวต) เป็นภาษีประเภทหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้บริโภคที่ซื้อสิ้นค้าหรือบริการ โดยผู้ประกอบกิจการเรียกเก็บจากผู้บริโภค และนำภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นไปชำระให้กับกรมสรรพากร
         ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีทางอ้อมที่รัฐบาาลเรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในขึ้นตอนการผลิตสิ้นค้าหรือการบริการ เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 10 แต่คณะรัฐมนตรีจะออกพระราชกฤษฎีกาลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้เหลือร้อยละ 7 เป็นประจำทุกปี และภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ที่เก็บได้ จะถูกโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่เหลืออีก 8 ส่วนจะถูกโอนให้หับรัฐบาลกลาง

วิธีการคำนวณ vat (แวต)
         การคำนวณแวตมีสองแบบ คือ แบบแวตนอก และแบบแวตใน โดยคำนวณให้ราคาสินค้าที่รวม VAT มีค่าเท่ากับ 107% หลังจากนั้นให้แยกราคาสินค้า และ VAT ออกจากกัน โดยให้ราคาสินค้าเท่ากับ 100% และ คำนวณให้ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่ากับ 7%

ตัวอย่าง สูตรการคิด

         vat (แวต) ใน ซื้อตุ๊กตา 1,000 บาท
         วิธีการคิด 1,000*100/107 = ตุ๊กตาราคา 934.58 และ vat 65.42
         vat (แวต) นอก ซื้อตุ๊กตา 1,000 บาท
         วิธีการคิด 1,000*7/100 = 1,070
อ่านเพิ่มเติม »

ข้อมูลการเข้าใช้งานล่าสุด

ลำดับ

ชื่อผู้ใช้งาน

จำนวนเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7 %

จำนวนเงิน ก่อนบวกภาษี

เวลาที่ใช้งาน

IP ของคุณคือ

แสดงข้อมูล

62682 เอ 200.00 13.08 186.92 2024-05-22 16:31:09 223.24.187.***
62681 ร.ร. 6,000.00 392.52 5,607.48 2024-05-22 13:17:00 49.49.49.***
62680 สินรืทร 249.00 16.29 232.71 2024-05-22 10:07:34 118.172.58.***
62679 สา 338.00 22.11 315.89 2024-05-21 22:33:54 2001:44c8:41c9:8f64:b810:b81d:647:****
62678 A 1,050.00 68.69 981.31 2024-05-21 18:42:07 49.237.9.***
62677 J 736.00 48.15 687.85 2024-05-21 17:10:05 223.24.152.***
62676 J 329.00 21.52 307.48 2024-05-21 17:09:16 223.24.152.***
62675 เเป้ง 45,000,000.00 2943925.23 42,056,074.77 2024-05-21 15:47:06 49.237.33.***
62674 กก 50,000.00 3271.03 46,728.97 2024-05-21 15:08:40 183.88.237.***
62673 กก 53,500.00 3500.00 50,000.00 2024-05-21 15:08:10 183.88.237.***
ทั้งหมด 62682 รายการ