ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

Joomshopping คือ Component ที่ใช้จัดการกับการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของ Joomla ซึ่งมี Feature การทำงานพื้นฐานเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน เช่น การจัดการกับหมวดหมู่สินค้า, การจัดการกับสินค้า, การจัดการกับผู้ใช้งาน และ Feature อื่นๆ อีกมากมาย ติ

ดตาม VDO ได้ที่ :  Feature Joomshopping 

โดย : http://www.mindphp.com