ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทเรียน PHP : ในบทเรียนนี้จะอธิบายถึงการทำงานของ SQL เบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนที่จัดการกับฐานข้อมูล หากต้องการที่จะทำการเพิ่ม แก้ไข สิ่งต่างๆเกี่ยวกับข้อมูล เราสามารถที่จะเรียกใช้คำสั่งต่างๆภายใน SQL ได้ ซึ่งในบทเรียนนี้ได้กล่าวถึงการ Insert, Select, Update, Delete และ Join

ติดตาม VDO ได้ที่ : Playlist : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php

โดย : http://www.mindphp.com