ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทเรียน PHP : เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ การ insert, update, delete จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พัฒนาอย่างเราต้องเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการลบข้อมูลจากหน้าเว็บเพจไปยังฐานข้อมูล ซึ่งบทเรียนนนี้เป็นการสอนวิธีกานลบข้อมูลแบบขั้นพื้นฐนเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

ติดตาม VDO ได้ที่ : Playlist : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php

โดย : http://www.mindphp.com