ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บทเรียน PHP : เป็นวิธีการประยุกต์สร้างและใช้งาน class เพื่อจัดการกับฐานข้อมูล โดยให้ทำการแสดงข้อมูลทั้งหมด การแสดงข้อมูลเพียง 1 ข้อมูล การเพิ่มข้อมูล การลบข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล

ติดตาม VDO ได้ที่ : Playlist : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php

โดย : http://www.mindphp.com