ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทเรียน PHP :  อธิบายถึงข้อผิดพลาดที่โปรแกรมเมอร์จะต้องพบเจอบ่อยๆ และบอกถึงความหมายของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถจัดการกับข้อผิดพลาดที่สามารถพบได้บ่อยๆ และแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพื่อป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดของโปรแกรม และสร้างทางเลือกสำหรับการทำงานหากพบข้อผิดพลาดในลักษณะต่าง ๆ

ติดตาม VDO ได้ที่ : Playlist : การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา php

โดย : http://www.mindphp.com